A  A  A  A 
kurkdroog en bloedheet | enkele maatregelen (03/08/2018)

UPDATE 14/8: De waterbesparende maatregelen blijven behouden, maar de uren van het gebruik zijn wat versoepelt. Voortaan mag u regen- en/of grondwater gebruiken tussen 18 uur 's avonds en 10 uur 's ochtends (i.p.v. tussen 20 en 8 uur).

Het is puffen tegenwoordig! Hopelijk kunt u het hoofd nog koel houden en zijn de ergste zweetbuien snel achter de rug. De warmte en droogte brengen enkele belangrijke maatregelen met zich mee, die we hieronder oplijsten.

verbod op sproeien en verspillen van water
Vanaf 25 juli is het bij politiebesluit verboden om water te verspillen. Het verbod geldt altijd voor leidingwater en tussen 8 en 20 uur voor elk type water, dus ook uw regen- en grondwater.

Concreet is het voor een particulier dus niet meer toegelaten om:

  • uw auto of motor te wassen of af te spuiten;
  • privé-zwembaden, plonsbadjes, vijvers of fonteinen (bij) te vullen (meer dan 100 liter);
  • uw tuinen, gazon, velden of binnenplaatsen te besproeien.

Ondernemingen mogen enkel water verbruiken indien dit echt noodzakelijk is voor hun bedrijfsactiviteit.

Daarnaast is het in onze provincie verboden om water te halen uit de onbevaarbare waterlopen. Dit is het zogenaamde captatieverbod. De enige uitzondering is als u het water gebruikt als drinkwater voor uw eigen vee dat buiten staat.

Deze regels zullen gecontroleerd worden en inbreuken hierop zijn ook strafbaar!

brandgevaar
Er is op dit moment een extreem hoog brandgevaar in onze provincie. Het spreekt daarom voor zich dat het momenteel niet toegelaten is om kampvuren te maken of te roken in de droge bossen. Gooi ook zeker geen sigarettenpeuken uit het raam van uw auto. We vragen ook om extra waakzaam te zijn als u door de natuur wandelt of fietst. Bel bij (brand)gevaar meteen het nummer 112. Voor meer informatie over brandgevaar kunt u terecht op de website van het Agentschap Natuur en Bos.

afvalophaling bij warm weer
De tropische temperaturen bemoeilijken ook de afvalinzameling. Bij warm weer zal de ophaling van het afval ’s morgens vroeger starten. Zet uw afval dus zeker de avond voordien – ten vroegste om 19 uur – buiten! Voor meer informatie over afvalophaling kunt u terecht op de milieulijn van IGEAN, T 03 350 08 14, .

zwemmen in openbare vijvers of plassen
We herhalen nog even dat het verboden is om te zwemmen in openbare vijvers of plassen. Er is niet alleen verdrinkingsgevaar en risico op een GAS-boete, maar u weet ook niet welke bacteriën er eventueel in het water leven.

Op de site warmedagen.be vindt u verschillende tips om uzelf en uw huis koel te houden.

meer info: www.aquaflanders.be, milieuenveiligheid.igean.be, www.warmedagen.be

actueel


verkiezingen 2019

 


zomerwerking


mobiliteits- en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere een uitgebreide zone 30 ingesteld en wordt er een veilig fietsnetwerk gerealiseerd.


stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 
In de kijker
 


Salut la copine met Lien Van de Kelder, Jan De Smet en Wouter Berlaen
 
de Kapel
1 juni om 20.30 uur 


Oude Koeien aan de Costa del sol
de Kapel
21 juni om 20 uur


Tekenatelier | Het uur blauw
de Bijl
van 22 tot 30 juni