meldingen

Via onderstaand webformulier (rode knop) kunt u iets melden over:

testtest
 • sluikstort
 • niet opgehaald afval
 • put in de weg
 • beschadigde rijweg, fietspad, voetpad
 • reukhinder
 • wateroverlast
 • leegstand of verwaarloosde panden
 • ...

Kapotte straatverlichting meldt u rechtstreeks bij Fluvius.

U kunt bij hinder over de afvalophaling ook de volgende diensten contacteren:

 • gft: afvallijn, T 0800 146 46 of igean@plasticomnium.com
 • groot huisvuil, pmd, textiel, kga, papier en karton, en het recyclagepark: IGEAN milieulijn, T 03 350 08 14 of milieu@igean.be
 • glas, grofvuil, metaal en AEEA: dienst milieu (zie contactblok hiernaast)
   

iets melden