toegankelijkheidsverklaring

Gemeente & ocmw Zoersel wil dat iedereen de website www.zoersel.be kan gebruiken, ook mensen met een functiebeperking. Overeenkomstig de Wet van 19 juli 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, waken we erover dat de website voldoet aan de Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1.

De toegankelijkheid van de website werd onderzocht door een onafhankelijk adviesbureau, geaccrediteerd door de International Association of Accessibility Professionals.

Op dit moment (onder voorbehoud van wijzigingen die gebeurd zijn sinds de publicatie van deze verklaring) voldoet de website gedeeltelijk aan de Richtlijnen voor de Toegankelijkheid van Webcontent.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 17 september 2020 en werd voor het laatst aangepast op 17 november 2020.

 

Een toegankelijke website of app is voor iedereen gemakkelijk te gebruiken, ook voor mensen met een functiebeperking. De wetgever legt functioneel-technische en inhoudelijke eisen op voor websites van de overheid. Zo zijn alle belangrijke afbeeldingen beschreven voor blinde bezoekers en zijn teksten contrastrijk en gemakkelijk te vergroten. Alle functionaliteiten zijn ook bruikbaar voor mensen die moeite hebben met het bedienen van een computermuis en een aangepast computerklavier of spraakinvoer gebruiken.

Ondanks onze inspanningen om de toegankelijkheid van onze website te waarborgen, is het mogelijk dat u enkele problemen ervaart. Hieronder volgt een beschrijving van bekende beperkingen en mogelijke oplossingen. Neem contact met ons op als u een probleem ondervindt dat hieronder niet wordt vermeld.

  1. Het is mogelijk dat de inhoud van sommige pagina's niet juist wordt voorgelezen voor gebruikers die een screenreader gebruiken. Het is mogelijk dat blinde gebruikers zelf de correcte voorleestaal moeten kiezen.
  2. Sommige afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst of hebben een incorrecte alternatieve tekst. Bezoekers met een visuele beperking zullen het hierdoor mogelijk moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen.
  3. De koppen en tussentitels zijn niet overal op de juiste manier gemarkeerd waardoor het mogelijk meer tijd kost voor blinde gebruikers om de website te gebruiken.
  4. Gebruikers die aangewezen zijn op het toetsenbord, zullen mogelijk problemen ervaren bij het invullen van sommige formulieren.

Ervaart u problemen met het gebruik van de website omwille van een functiepberking? We staan voor u klaar.

Voor alle vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website en de apps, kunt u een bericht sturen naar communicatie@zoersel.be.

De Federale Overheidsdienst BOSA is bevoegd als controle-orgaan voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheid, zoals voorzien in de Europese Richtlijn (EU) 2016/2102.

U vindt alle contactgegevens op de website van het Belgian Web Accessibility Office.