leden gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn zijn samengesteld uit de raadsleden en de leden van het college van burgemeester en schepenen. De twee raden bestaan uit dezelfde personen met dezelfde voorzitter, Marcel de Vos.

N-VA, cd&v, Groen en Open Vld vormen de coalitie. De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit 27 leden.

raadsleden

college van burgemeester en schepenen