raad voor maatschappelijk welzijn

wat

De ocmw-raad bepaalt, als hoogste ocmw-orgaan, het beleid van het ocmw.

De zittingen van de ocmw-raad zijn openbaar, met uitzondering van de besloten zitting waar er over persoonlijke dossiers, benoemingen en dergelijke gesproken wordt. 

De ocmw-raad vergadert aansluitend op de gemeenteraad. De vergaderingen vinden doorgaans elke derde dinsdag van de maand plaats om 20 uur, in de raadzaal van het administratief centrum, Handelslei 167. Bekijk de data hier.

Lees hier het huishoudelijk reglement van de gemeente- en ocmw-raad.

vergaderingen
samenstelling

De gemeente- en ocmw-raad bestaan uit dezelfde personen met dezelfde voorzitter.

agenda

notulen

zittingsverslag

besluitenlijst

U kunt informatie over besluiten altijd opvragen door een aanvraag te doen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Hoe u dit doet, leest u in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.