leden gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeente- en ocmw-raad zijn samengesteld uit de raadsleden en de leden van het schepencollege. De twee raden bestaan uit dezelfde personen met dezelfde voorzitter, Marcel de Vos.

N-VA, cd&v, Groen en Open Vld vormen de coalitie. De gemeente-en ocmw-raad bestaat uit 27 leden.

raadsleden

college van burgemeester en schepenen