Katrien Schryvers

functie
zesde schepen
voorzitter bijzonder comité sociale dienst
lid gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
cd&v
beschrijving

voorzitter bijzonder comité sociale dienst en zesde schepen bevoegd voor sociale zaken en welzijn, gezondheidsbeleid, sociale cohesie, gelijke kansen en integratie, armoedebeleid, woonbeleid, communicatie en burgerparticipatie

contactgegevens

adres
Abdijlaan 4
telefoonnummer
0475 87 93 22