deontologische code van het personeel, de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

De deontologische code is een verzameling regels waar de lokale mandatarissen en onze personeelsleden zich aan moeten houden. De regels van de code hebben betrekking op integer besturen en werken.

bijlagegrootte
PDF-pictogram Deontologische code 20-10-2020.pdf198.43 kb