bomen kappen | welke vergunning heb je nodig?

Ontdek via onderstaande vragen welke vergunning je nodig hebt om jouw bo(o)m(en) te kappen. Bij twijfel kan je steeds contact opnemen met de dienst milieu (contactgevens in contactblok). 

Bosverband = een groep bomen op een stuk grond van minimum 10 x 10 meter waarbij de ondergrond bos is. Dus als de ondergrond enkel bestaat uit gras, dan valt deze niet onder de noemer bos.
Bosbeheer = het bos blijft bos. Na de kap zal er een natuurlijke of kunstmatige herbebossing uitgevoerd worden.
De bestemming van het perceel vind je terug in het gewestplan.
Als de kap aan meerdere voorwaarden voldoet, duid je de meest relevante aan.

Je mag de kap uitvoeren zoals beschreven in het beheerplan.

Je mag onmiddellijk kappen, maar je moet wel binnen de 24 uur schriftelijk aan het Agentschap voor Natuur en Bos melden dat je een of meerdere bomen hebt verwijderd in verband met acuut gevaar. Dit doe je best per mail naar aves.ant.anb@vlaanderen.be. Voeg volgende informatie zeker toe aan jouw mail:

  • jouw gegevens (naam, adres, telefoonnummer)

  • de plaats waar de boom staat

  • de soort boom (indien gekend) 

  • een foto van de boom

Daarnaast moet je binnen de zes maanden een voorstel voorleggen aan het Agentschap voor herstelmaatregelen. Herbebossing kan een van de herstelmaatregelen zijn. Voor andere maatregelen contacteer je het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Vraag een omgevingsvergunning aan met realisatie boscompensatie. Je dient een boscompensatievoorstel in bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Je hebt daarbij twee opties tot compensatie:

  • Je betaalt voor het verwijderen van bos.

  • Je compenseert door op een ander perceel bomen aan te planten. 

Vraag een ontheffing op het ontbossingsverbod aan bij de minister van omgeving.

  • Als deze ontheffing toegestaan wordt, vraag je een omgevingsvergunning aan met de realisatie van boscompensatie.

  • Als de ontheffing geweigerd wordt, is kappen verboden.

  • Meld de kap twee weken op voorhand schriftelijk aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

  • Leg daarnaast binnen de zes maanden een voorstel tot herstelmaatregelen voor aan het Agentschap. Herbebossing kan een van de herstelmaatregelen zijn. Voor andere maatregelen contacteer het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Vraag een kapmachtiging aan.

Vraag een besluit van de burgemeester aan omwille van acuut gevaar. Als het dringend is, bel je best naar onze milieudienst via 03 2980 9 10. Iemand van de gemeente (ploegbaas groendienst of medewerker milieudienst) komt dan ter plaatse kijken. Als er sprake is van acuut gevaar, maken wij een besluit van de burgemeester op en bezorgen we deze zo snel mogelijk aan jou. 

Er is geen vergunning mogelijk.

Pas wanneer je effectief gaat bouwen, kan je een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen aanvragen.