kapmachtiging

Als u bomen wilt kappen in bosverband, waarbij een heraanplanting (herbebossing) is voorzien, dan moet u een kapmachtiging aanvragen.

Als u ontbost in kader van bouwwerken (bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning), dan moet u bij uw omgevingsvergunning het document boscompenstatie toevoegen.

Als er geen herbebossing plaatsvindt, spreken we over ontbossen. Bij bepaalde bestemmingen moet u in dat geval een ontheffing op het ontbossingsverbod aanvragen. 

Vraag de kapmachtiging aan via het formulier ‘aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos’. U vindt het formulier op de website van Agentschap Natuur & Bos (ANB).

Mail het ingevulde formulier met de bijlagen naar aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be of stuur het per post naar:

ANB – adviezen en vergunningen
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63
2018 ANTWERPEN
T 03 224 63 14

Het ANB beslist binnen de zestig dagen of het de kapping toestaat en onder welke voorwaarden. Heeft het ANB binnen die periode geen beslissing genomen en heeft u zodoende geen schriftelijk bewijs ontvangen, dan mag u ervan uitgaan dat het ANB de kapping goedkeurt.

Een kapmachtiging is meestal drie jaar geldig.