kapmachtiging

wat

Als u bomen wilt kappen in bosverband, waarbij een heraanplanting (herbebossing) is voorzien, dan moet u een kapmachtiging aanvragen.

Als u ontbost in kader van bouwwerken (bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning), dan moet u bij uw omgevingsvergunning het document boscompenstatie toevoegen.

Als er geen herbebossing plaatsvindt, spreken we over ontbossen. Bij bepaalde bestemmingen moet u in dat geval een ontheffing op het ontbossingsverbod aanvragen. 

aanvragen

Vraag de kapmachtiging aan via het formulier ‘aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos’. U vindt het formulier op de website van Agentschap Natuur & Bos (ANB).

Mail het ingevulde formulier met de bijlagen naar aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be of stuur het per post naar:

ANB – adviezen en vergunningen
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63
2018 ANTWERPEN
T 03 224 63 14

procedure

Het ANB beslist binnen de zestig dagen of het de kapping toestaat en onder welke voorwaarden. Heeft het ANB binnen die periode geen beslissing genomen en heeft u zodoende geen schriftelijk bewijs ontvangen, dan mag u ervan uitgaan dat het ANB de kapping goedkeurt.

Een kapmachtiging is meestal drie jaar geldig.