privacyverklaring | vragen over uw persoonsgegevens

Wij, gemeente & ocmw Zoersel, hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en verwerken daarom de door u  aangeleverde persoonsgegevens met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn gegevens die ons toelaten u als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.  De meeste informatie op onze website kunt u raadplegen zonder dat u uw persoonsgegevens moet doorgeven. De persoonsgegevens die u via de website en webshop verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening verwerken wij zorgvuldig. Deze privacyverklaring beschrijft hoe gemeente & ocmw Zoersel omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

De persoonsgegevens die u via onze website of webshop verstrekt, worden verwerkt door gemeente & ocmw Zoersel, Handelslei 167, 2980 Zoersel. Deze gegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). Het gemeente- en ocmw-bestuur verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Inschrijvingen op e-nieuwsbrieven of op de webshop worden uitsluitend in de betrokken systemen opgenomen. Uitschrijven is steeds mogelijk via een link onderaan in de nieuwsbrief of de profielpagina op de webshop. 

In het kader van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, wisselt gemeente & ocmw Zoersel persoonsgegevens uit met andere overheden.  Wij geven uw gegevens enkel door aan derden als dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden of om te voldoen aan onze wettelijke opdracht als lokale overheid. Uw persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt het gemeente- en ocmw-bestuur op ieder ogenblik verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of, in bepaalde gevallen en als hiervoor goede redenen zijn, zelfs te verwijderen. Daarnaast hebt u ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden, zoals de opdrachten van gemeente & ocmw Zoersel als lokale overheid). Ten slotte hebt u ook het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen (recht op overdraagbaarheid). Om deze rechten uit te oefenen, vult u onderstaand webformulier (rode knop) in of mailt u naar privacy@zoersel.be

Wij zullen alle inspanningen leveren om uw verzoek binnen een redelijke termijn in te willigen, op voorwaarde dat het verzoek in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving en de aan ons toevertrouwde taken.

Tijdens een bezoek aan onze website of webshop kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies', op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op uw behoeften als terugkerende bezoeker.  Internetbrowsers laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. U kunt zelf instellen welk soort cookies u voor onze website wilt toelaten via het pop-upvenster voor cookie-instellingen of het ‘koekjes’-icoontje rechtsonder in onze website. U kunt deze instellingen later altijd opnieuw aanpassen via het ‘koekjes’-icoontje.

 • strikt noodzakelijke cookies
  Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te bezoeken. Zonder deze cookies kunt u onze website niet gebruiken.
 • functionele cookies
  Functionele cookies maken uw bezoek aan onze website gemakkelijker en aangenamer, door een meer gepersonaliseerde surfervaring. Ze houden bijvoorbeeld uw voorkeuren bij.
 • analytische cookies
  We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze websites zodat we deze kunnen verbeteren. Onze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Wij gebruiken deze gegevens nooit om u persoonlijk te identificeren. Wij geven deze gegevens niet door aan andere organisaties.
 • gerichte (targeting) cookies
  Gerichte (targeting) cookies laten ons toe om gerichte communicatie te doen op basis van uw interesses op onze website. Deze cookies bestaan reeds op onze website, maar worden nog niet gebruikt.
 • cookies Mijn Burgerprofiel
  Mijn Burgerprofiel is een toepassing van Digitaal Vlaanderen. Ze gebruiken hun eigen cookies. Een overzicht hiervan kunt u vinden op hun website.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De verkregen informatie wordt, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om vervolgens rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Op onze website zijn knoppen voorzien om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes die worden aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze codes verwerken uw persoonsgegevens en plaatsen onder meer een cookie (zie boven).  Lees de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

De link naar Mijn Burgerprofiel op onze website, is een toepassing van Digitaal Vlaanderen. U kunt hun privacyverklaring nalezen via deze link.

Het overzicht van de cookies, die worden gebruikt door Mijn Burgerprofiel en de Mijn Burgerprofiel-header, zijn beschikbaar via deze link.

Bij het aanvinken van het privacyvakje geeft u ons, gemeente & ocmw Zoersel, de toelating om uw persoonsgegevens te verwerken. Gegevens die u via een formulier verstrekt, in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening, worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016. U geeft de toelating om uw gegevens te gebruiken voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld (de specifieke dienst of activiteit waarvoor u het formulier invult), maar ook voor de taken van gemeente & ocmw Zoersel als lokale overheid. Zonder deze toelating kunnen wij u niet op de hoogte brengen van deze activiteit of dienst.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.
 

uw persoonsgegevens opvragen of wijzigen