uw persoonsgegevens

U kunt uw persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en als daarvoor goede redenen zijn, kunt u vragen om uw persoonsgegevens te wissen.

Als u anoniem een algemene melding achterlaat, kunnen we u niet op de hoogte houden van de verdere afhandeling.

uw gegevens

Als u uw contactgegevens opgeeft, kunnen we u op de hoogte houden van het verdere verloop van uw (aan)vraag. Door anoniem te blijven, geeft u aan dat u hierover geen terugkoppeling wilt ontvangen.

Dit nummer van 11 cijfers vindt u meestal op de achterkant van uw identiteitskaart.
(voorbeeld: 0412345678)
(voorbeeld: 032980500)
waarom wilt u uw gegevens wissen?
Geef hier eventuele bijkomende info of opmerkingen.