jouw persoonsgegevens

Je kan jouw persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en als daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om jouw persoonsgegevens te wissen.

Als je anoniem een algemene melding achterlaat, kunnen we jou niet op de hoogte houden van de verdere afhandeling.

jouw gegevens

Als je jouw contactgegevens opgeeft, kunnen we jou op de hoogte houden van het verdere verloop van jouw (aan)vraag. Door anoniem te blijven, geef je aan dat je hierover geen terugkoppeling wilt ontvangen.

Dit nummer van 11 cijfers vind je meestal op de achterkant van jouw identiteitskaart.
(voorbeeld: 0412345678)
(voorbeeld: 032980500)
waarom wilt u uw gegevens wissen?
Geef hier eventuele bijkomende info of opmerkingen.