raadscommissie

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn hebben, in juni 2019, de commissie 'Beleidsplanning en Intergemeentelijke Samenwerking' opgericht. Deze commissie waakt over:

De commissie werkt beleidsvoorbereidend. Concreet doet ze het volgende: 

  • Ze werkt de voorwaarden, procedures en reglementen uit voor bovenstaande thema's.
  • Ze bereidt agendapunten over deze thema's voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn voor.
  • Ze formuleert adviezen en voorstellen voor de gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn.
  • Ze kan deskundigen en belanghebbenden horen tijdens hun zitting.
  • Ze zorgt voor een grotere betrokkenheid van de raadsleden bij het beleid. 

De commissie vergadert enkel als er een (of meerdere) thema('s) op de agenda staat. De zittingen worden aangekondigd in onze gemeentelijke nieuwsbrief. Ze vinden plaats in de raadzaal van het administratief centrum (Handelslei 167) en zijn openbaar.

De commissie bestaat uit dezelfde raadsleden als de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter van de commissie is Paul Van Wesenbeeck.

audioverslag

Je kan audioverslagen van de zitting hier terugvinden.