tweede verblijf aangeven

jouw gegevens
Dit nummer van 11 cijfers vind je meestal op de achterkant van jouw identiteitskaart (00.00.00-000.00).
(voorbeeld: 0412345678)
(voorbeeld: 031234567)

 

het tweede verblijf
afdeling
sectie
nr.
exp. 1
exp. 2
bisnr.
afdeling
sectie
nr.
exp. 1
exp. 2
bisnr.
afdeling
sectie
nr.
exp. 1
exp. 2
bisnr.

 

berekening totaal bebouwde vloeroppervlakte perceel

zonder losstaande bijgebouwen

    

= bebouwde oppervlakte x aantal verdiepingen

 

Je laat ons, gemeente & ocmw Zoersel, toe om jouw gegevens te verwerken conform de privacyverklaring. Wij verwerken jouw persoonsgegevens enkel voor het doel van dit formulier en onze opdrachten als lokale overheid (zoals interventies in geval van nood) en enkel zolang dit hiervoor nodig is.