tweede verblijf aangeven

uw gegevens
Dit nummer van 11 cijfers vindt u meestal op de achterkant van uw identiteitskaart (00.00.00-000.00).
(voorbeeld: 0412345678)
(voorbeeld: 031234567)

 

het tweede verblijf
afdeling
sectie
nr.
exp. 1
exp. 2
bisnr.
afdeling
sectie
nr.
exp. 1
exp. 2
bisnr.
afdeling
sectie
nr.
exp. 1
exp. 2
bisnr.

 

berekening totaal bebouwde vloeroppervlakte perceel

zonder losstaande bijgebouwen

    

= bebouwde oppervlakte x aantal verdiepingen

 

U laat ons, gemeente & ocmw Zoersel, toe om uw gegevens te verwerken conform de privacyverklaring. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor het doel van dit formulier en onze opdrachten als lokale overheid (zoals interventies in geval van nood) en enkel zolang dit hiervoor nodig is.