nutsvoorzieningen

Pidpa staat in voor het drinkwater in onze gemeente. Het is daarnaast verantwoordelijk voor de afvoer van afval- en regenwater, meer bepaald voor:  

 • onderhoud, uitbouw en vernieuwing van het gemeentelijk rioleringsnet
 • onderhoud van bestaande huisaansluitingen
 • uitvoeren van de nieuwe huisaansluitingen op het openbaar rioleringsnet
 • reinigen van straatkolken
 • beheer van de gemeentelijke grachten
 • uitbouwen van een volledige databank van het gemeentelijk rioleringsnet
 • ...

Als u problemen hebt met het drinkwater, de riolering of een gracht, kunt u dit melden via 0800 90 300 of via het online meldpunt van Pidpa

Wilt u meer weten over het drinkwater, afvalwater en riolering in onze gemeente? Kijk dan hier.

Fluvius beheert het netwerk van elektriciteit en aardgas in onze gemeente. 

Het is onder meer verantwoordelijk voor:

 • werken aan aansluitingen van gas en elektriciteit
 • opnemen van de meterstanden
 • elektriciteit en aardgas binnentrekken in uw huis
 • storingen en defecten op het net oplossen
 • straatverlichting onderhouden en herstellen
 • ... 

Wilt u weten welke openbare werken Fluvius in onze regio uitvoert? Bekijk ze dan hier. 

gasgeur

Ruikt u gas? Bel dan direct naar T 0800 65 0 65 (24/7 bereikbaar, gratis nummer).

storing of defect

Hebt u een storing of defect? Bel dan naar 078 35 35 00 (24/7 bereikbaar).

defecte straatlamp

Ziet u een defecte straatlamp? Meld dit dan online of via T 0800 6 35 35. 

leveranciers

U kunt bij verschillende leveranciers een contract voor elektriciteit of aardgas afsluiten. Klik hier en vergelijk de verschillende energieleveranciers.

Fluyxs

Fluxys staat in voor het gastransport in onze regio. 

 • Kunstlaan 31, 1040 Brussel
 • noodnummer: T 0800 90 102 of T 02 282 70 03

Air Liquide

Air Liquide staat in voor het transport van zuurstof in onze regio. Het verzorgt bijvoorbeeld zuurstofleveringen aan ziekenhuizen. 

 • Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen
 • T 03 560 05 14
 • noodnummer: T 03 560 05 28

Telenet

 • T 01 566 66 66

Proximus

 • T 0800 22 800