waterlopen en grachten

Waterlopen en grachten zorgen voor de afvoer van regenwater en verminderen de kans op wateroverlast. Daarom is het onderhoud erg belangrijk. De onbevaarbare waterlopen zijn in Vlaanderen opgedeeld in verschillende categorieën en worden onderhouden door verschillende beheerders. 

 • onbevaarbare waterloop van eerste categorie: dit zijn gewestelijke waterlopen
 • onbevaarbare waterloop van tweede categorie: dit zijn provinciale waterlopen
 • onbevaarbare waterloop van derde categorie: dit zijn gemeentelijke waterlopen. In het kader van de interne staatshervorming hebben de meeste gemeenten hun beheer in 2014 overgedragen aan de provincie. Daarom zijn er in onze provincie ook niet veel derde categorie waterlopen over. 

In Zoersel zijn er enkel provinciale waterlopen (tweede categorie). Op de waterlopenkaart vind je de waterlopen terug in onze gemeente.

Als je opmerkingen hebt over een waterloop of je ziet zaken in de onbevaarbare waterlopen die er niet in thuis horen, kan je ze hier melden.

 • privégracht: deze bevinden zich tussen private percelen. Het onderhoud gebeurt door jou als eigenaar of gebruiker.
 • baangrachten: deze grachten horen bij de openbare weg en worden onderhouden door de rioolbeheerder (Pidpa).
 • grachten van algemeen belang: de gemeente kan het beheer van grachten overnemen van de eigenaars en gebruikers als dit nuttig is voor het watersysteem.

Als je wil weten of een gracht een privégracht, baangracht of gracht van algemeen belang is en wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud, neem dan contact op met onze technische dienst (contactgegevens in het contactblok).

Pidpa ruimt jaarlijks een deel van de grachten op ons grondgebied. Zij is namelijk verantwoordelijk voor het afval- en regenwaterbeheer in onze gemeente. Ieder jaar zijn verschillende zones aan de beurt voor de ruiming. Elke straat in Zoersel is toegewezen aan één van de in totaal zestien zones. Bekijk hier de kaart.

De medewerkers ondervinden bij de ruiming van de grachten vaak problemen doordat een gracht niet goed toegankelijk is, door bijvoorbeeld overhangende takken. Daarom vragen we jou het volgende te doen:

 • Snoei beplantingen op de perceelgrens.
 • Plaats geen aanplantingen in de gracht zelf of aan de schuine kant. Deze worden bij het maaien verwijderd.
 • Aansluitingen in de grachten, bijvoorbeeld van regenwater, mogen niet uitsteken. Zaag ze liefst schuin af en verstevig ze waar mogelijk. Zo voorkom je beschadigingen.
 • Als er een buis in de gracht is geplaatst, bijvoorbeeld onder je oprit, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de buizen. Maak de buizen regelmatig vrij, bijvoorbeeld met een hark of door ze grondig door te spoelen om zo verstoppingen te voorkomen.
 • Plaatste je zelf betuining, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en vrijhouden van de gracht. De kans op schade is dan te groot.

Als je opmerkingen of klachten hebt over grachten, kan je terecht bij Pidpa.