ondersteuning/subsidie voor wijkraden of buurtcomités

Om het gemeenschapsleven in de wijken te stimuleren, ondersteunen wij wijkverenigingen of buurtcomités. Deze ondersteuning kan bestaan uit:

  • een jaarlijkse basissubsidie van € 125
  • éénmalig gratis gebruik van het materiaal van de uitleendienst (indien voorradig)

Wil je ondersteuning ontvangen, dan moet jouw wijkraad of buurtcomité erkend zijn. Om erkend te worden, moet jouw raad of comité voldoen aan onderstaande voorwaarden.

Een wijkvereniging of buurtcomité:

  • heeft betrekking op een welomschreven gedeelte van het grondgebied, dat wil zeggen een geografische omschrijving van een aantal straten, pleinen, paden ... met een minimum van één straat. In het erkenningsbesluit wordt het geografisch gebied omschreven; 
  • heeft als doel het buurt- en gemeenschapsleven in de wijk te stimuleren;
  • heeft als doel de bewoners van de wijk dichter bij elkaar te brengen door initiatieven te organiseren zoals wijkfeesten, straatfeesten, straatbarbecues;
  • heeft als doel de dialoog tussen bewoners en het bestuur te bevorderen. Zowel op vraag van het gemeentebestuur als op vraag van de vereniging kan een overleg worden georganiseerd;
  • moet een open en democratisch bestuur hebben en zich tot de volledige bevolking van de wijk richten. 

Doe je aanvraag voor de erkenning en daarmee ook meteen de subsidie/ondersteuning via ons webformulier (via onderstaande rode knop). Je kan het formulier uiterlijk tot 31 mei van het lopende jaar indienen. Nadien kan je voor het lopende jaar geen aanvraag meer doen. 

erkenning en subsidie/ondersteuning aanvragen voor wijkraden of buurtcomités