erkennen van verenigingen

Onze gemeentelijke diensten hanteren verschillende tarieven, bijvoorbeeld voor het huren van zalen. Hoeveel je als vereniging hiervoor betaalt hangt af van jouw type vereniging. Verenigingen die erkend zijn door ons bestuur hebben een aantal voordelen, zoals een goedkoper tarief dan niet-erkende verenigingen. Om erkend te kunnen worden, moet jouw vereniging aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zie de erkenningsvoorwaarden hieronder. 

 • dubbeltarief: geldt voor niet-erkende verenigingen

 • basistarief: geldt voor erkende verenigingen

 • halftarief: geldt voor erkende verenigingen met een erkende doelgroep. Dit zijn onder andere erkende jeugdverenigingen, jeugdafdelingen van erkende verenigingen, verenigingen en organisaties voor senioren of andersvaliden, verzorgingsinstellingen en welzijnsvoorzieningen. 

Als jouw vereniging aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je een erkenning aanvragen bij ons college van burgemeester en schepenen. Hieronder vind je per sector (jeugd, sport, sociocultureel) de erkenningsvoorwaarden. We lijsten eerst de algemene voorwaarden op die voor alle sectoren gelden. 

 • De maatschappelijke zetel en/of hoofdactiviteit van de vereniging moet in Zoersel gehuisvest zijn.
 • De helft van de leden moet uit Zoersel komen (met uitzondering van verenigingen voor personen met een beperking) 
 • De vereniging heeft geen beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerken. 
 • De voertaal moet Nederlands zijn.
 • De vereniging mag geen onderafdeling zijn van een reeds door het college erkende vereniging. 

jeugd

 • De vereniging moet minstens uit tien leden bestaan.

 • De vereniging moet minimaal één jaar werking kunnen bewijzen.

 • De vereniging moet het onderstaande reglement volledig aanvaarden.
 • Afwijkingen op de erkenningsvoorwaarden kunnen toegestaan worden als de jeugdraad positief advies geeft. 

Lees hier het volledige reglement met alle erkenningsvoorwaarden voor jeugdverenigingen. 

sport

 • De vereniging moet minstens uit tien leden bestaan.

 • De vereniging moet een open vereniging zijn. Hiermee bedoelen we dat iedereen lid kan worden op voorwaarde dat hij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging naleeft.
 • De vereniging moet minstens tien sportactiviteiten per jaar organiseren op ons grondgebied. 

 • Onze sportdienst moet een kopie van de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging in bezit hebben. 

 • De vereniging erkent de sportraad als adviesorgaan.

Lees hier het volledige reglement met alle erkenningsvoorwaarden voor sportverenigingen. 

sociocultureel

 • De vereniging moet minstens uit vijftien leden bestaan, waarvan minstens de helft + 1 van de leden inwoner van Zoersel moet zijn.
 • Afwijkingen op de erkenningsvoorwaarden kunnen toegestaan worden als de cultuurraad positief advies geeft. 

Lees hier het volledige reglement met alle erkenningsvoorwaarden voor socioculturele verenigingen.