speelstraat

Spelen jouw kinderen graag buiten met vrienden in de buurt? Dan is een speelstraat een ideale oplossing om jouw kinderen veilig buiten te laten spelen. Je maakt de straat – of een deel ervan – tijdelijk autoluw en sluit ze af met een nadarafsluiting. Enkel voetgangers en spelende kinderen hebben dan toegang tot de straat.

Je kan enkel een speelstraat organiseren tijdens de schoolvakanties.

 • Hulpdiensten moeten ten allen tijde ter plaatse kunnen komen in de speelstraat.
 • De straat heeft een snelheidsbeperking van maximum 50 km/uur.

 • In de straat is er vooral een woonfunctie.

 • Er is geen doorgaand verkeer of openbaar vervoer.

 • In de straat is er geen grote handelszaak, openbare parking, brandweer of ziekenhuis gevestigd.

Vooraleer een speelstraat wordt toegestaan moet je vier stappen doorlopen:

1. drie of vier speelstraatmeters of -peters aanduiden
2. het akkoord krijgen van de buurtbewoners
3. jouw aanvraag indienen
4. na goedkeuring door het gemeentebestuur de buurtbewoners uitnodigen

Hieronder worden deze stappen verder toegelicht (inclusief twee extra stappen die door het gemeentebestuur worden genomen).

Zoek drie of vier speelstraatmeters of -peters die dit initiatief ondersteunen en zich er mee voor inzetten. Elke meter en peter leest onderstaande tekst goed door. Als je het aanvraagformulier invult, verklaren alle meters en peters zich ook akkoord met onderstaand engagement.

engagementsverklaring

Als speelstraatmeter- of peter ben je verantwoordelijk voor:

 • de contacten met de gemeente en de politie. 
 • het correct informeren van de buurtbewoners over de speelstraat.
 • een vlotte samenwerking met de andere speelstraatmeters- en peters van jouw speelstraat. Maak een werkschema en wissel contactgegevens uit.

 • het samenstellen en indienen van het aanvraagdossier.

 • goede afspraken over welke spelen zijn toegelaten en welke niet. Zo wordt overlast voor buurtbewoners vermeden. (Denk aan afspraken rond harde ballen, geluidsinstallaties, stoepkrijt, ...).

 • het plaatsen en weghalen van de nadarhekken op de afgesproken uren.

 • het toezicht op de straat en dat de nadarhekken ook op de juiste plaatsen blijven staan.

 • de aanvaarding van elk kind dat wil komen spelen. Er kunnen geen kinderen of personen worden geweigerd. Een speelstraat is een deel van de openbare weg.

 • dat de speeltuigen op de weg de buurtbewoners en eventuele hulpdiensten niet hinderen. De hulpdiensten moeten steeds ter plaatse kunnen komen in de speelstraat. Buren moeten ook met hun wagen tot aan hun garage kunnen rijden.

Je bent niet verantwoordelijk voor de spelende kinderen (behalve de jouwe). Deze verantwoordelijkheid ligt steeds bij de ouders. 

 • Je verspreidt als speelstraatmeter of -peter de eerste bewonersbrief (te downloaden via de link onderaan deze pagina) aan de buurtbewoners. Deze vertelt jouw buren dat je graag een speelstraat wilt organiseren en dat je naar hun mening zal vragen.
 • Na twee à drie dagen ga je langs bij de buurtbewoners. Je geeft meer informatie en vraagt hen om twee handtekeningen: één om aan te tonen dat je ze geïnformeerd hebt en één dat ze akkoord gaan met de speelstraat. (standaardformulier te downloaden via de link onderaan deze pagina)
 • Als een buur niet achter het initiatief staat, luister dan naar zijn of haar argumenten. Misschien kan je afspraken maken of maatregelen treffen, waardoor het sociaal draagvlak groter wordt. (Bijvoorbeeld: een buur heeft een glazen serre aan de straatkant in zijn voortuin. Dan kan je afspreken om de speelzone van de kinderen te beperken of om een ballenverbod in te voeren.)
 • Als de meerderheid van de buurtbewoners akkoord gaat – dit wil zeggen 50% van de postadressen + 1 adres – dan kan je het aanvraagformulier invullen.

Vul via onderstaande rode knop het formulier in voor de aanvraag van de speelstraat. Doe dit twee maanden voor de aangevraagde periode!

Als je deze aanvraag niet online wilt doen, maar op papier, dan dien je de volledige aanvraag in bij het onthaal van ons administratief centrum (gegevens in contactblok).

Het hele dossier omvat:  

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier, met daarin de engagementsverklaring van de speelstraatmeters- en peters;
 • een ingevulde handtekenlijst (enquête) die aantoont dat alle buurtbewoners geïnformeerd zijn en de meerderheid van de buurtbewoners akkoord is om de speelstraat in te richten.

Wij zullen als gemeente, samen met de politie, een verkeerstechnisch onderzoek uitvoeren. Het college van burgemeester en schepenen zal op basis hiervan een beslissing nemen.

Bij goedkeuring van jouw aanvraag, zullen onze diensten een tijdelijk politiereglement opstellen en nadarhekken brengen om de straat tijdelijk af te sluiten.

Verspreid de tweede bewonersbrief (te downloaden via de link onderaan deze pagina) bij jouw buren met de mededeling dat de speelstraat werd goedgekeurd en iedereen welkom is om te komen spelen.

aandachtspunten bij het informeren van buurtbewoners

 • Heeft een buurtbewoner op de dag van de speelstraat grote werken aan het huis, een verhuis, feestelijkheden gepland? Zo ja, bekijk samen met de buur of hij/zij dit kan uitstellen of hoe alles veilig kan verlopen.

 • Tijdens het spelen in de straat blijven alle ouders verantwoordelijk voor hun eigen kinderen. Een speelstraat is geen kinderopvang.

 • Bij het beëindigen van de speelstraat, gelden de verkeersregels opnieuw. Maak de kinderen hierop attent.

aandachtspunten bij het plaatsen van de nadarhekken

 • Plaats de hekken nooit ergens anders dan aangegeven in het politiereglement. Enkel een politieverordening kan de plaats wijzigen.

 • De hekken moeten zichtbaar zijn vanuit de aanpalende straten. Plaats ze op een manier dat autobestuurders tijdig kunnen stoppen als ze de straat inrijden.

 • Hang het bord ‘rijden verboden’ (C3) + onderbord ‘speelstraat van … uur tot  ... uur’ aan de hekken.
  • Als je de straat afsluit met twee hekken, moet je het verkeersbord duidelijk zichtbaar op het rechterhek hangen. 
  • Sluit je de straat af met drie hekken, dan plaats je het verkeersbord op het middelste hek.
  • Ook in een eenrichtingsstraat moet je aan beide kanten van de straat verkeershekken plaatsen. Enkel bij de inrijrichting zet je dan het verkeersbord. Aan de andere kant mogen motorvoertuigen de straat hoe dan ook niet inrijden en is er geen extra verkeersbord nodig.
 • De hekken worden zo gezet dat de straat over de hele breedte afgesloten is. 
 • Aan het einde van de speelstraatdag zet je de hekken terug aan de kant. 
 • Informeer de kinderen uit de omgeving door bijvoorbeeld zelfgemaakte affiches aan ramen te kleven.
 • Het plaatsen en weghalen van de hekken kan je samen met de kinderen doen. Zo weten zij precies waar en wanneer de speelstraat begint en eindigt.
 • Je kan aankloppen bij de uitleendienst om sport- en spelmateriaal te lenen. Vraag dit op tijd aan. Voor verbruiksmateriaal, dus materiaal dat opgebruikt kan worden (zoals stoepkrijt), moet je zelf zorgen.
 • Je kan een eigen pingpongtafel buiten zetten, een pannenkoekenbak organiseren, een grime-stand opstellen, waterspelen houden, een verkeersparcours bedenken, …  

speelstraat aanvragen