digitale informatieschermen (ledschermen)

gratis boodschappen op de informatieschermen

Om snel informatie, activiteiten en campagnes mee te kunnen delen, plaatsten we (in samenwerking met de firma Ledify) drie digitale ledschermen in onze gemeente.

In elke deelgemeente staat een scherm:

 • dorpsplein in Zoersel
 • Driesheide in Halle
 • Kapellei in Sint-Antonius

De helft van de zendtijd is gereserveerd voor gemeentelijke informatie en voor informatie, activiteiten en campagnes van erkende Zoerselse verenigingen, adviesraden, onderwijsinstellingen, overheden en instanties die met ons samenwerken. Deze zendtijd is gratis en vraag je aan via de rode knop onderaan. Let op: lees eerst de voorwaarden en de procedure na. 

Elke boodschap wordt 8 seconden getoond en herhaald tussen 6.30 en 22 uur. We kunnen wekelijks 15 boodschappen op de ledschermen plaatsen (inclusief eigen gemeentelijke informatie). Deze verschijnen dan 230 keer per dag op een scherm.

De andere helft van de zendtijd is bestemd voor advertenties of boodschappen van (lokale) ondernemers. Deze zendtijd is betalend en vraag je rechtstreeks aan bij de firma Ledify via zoersel@ledify.be

wie? 

Je kan via onze website zendtijd aanvragen als:

 • erkende Zoerselse vereniging;
 • adviesraad;
 • onderwijsinstelling;
 • andere publieke overheid;
 • organisatie waarmee gemeente of ocmw een samenwerking heeft.

frequentie en periode

 • Je mag maximaal vier keer per jaar een boodschap voor de schermen doorgeven (een uitzondering wordt gemaakt voor adviesraden en samenwerkingen van verenigingen met de gemeente).
 • De periode van uitzending is maximum twee weken.

boodschap 

 • Het evenement en/of de activiteit heeft een cultureel, caritatief, sportief of recreatief karakter.
 • Als je een activiteit en/of evenement promoot, moet die plaatsvinden in Zoersel.
 • De activiteit en/of het evenement moet open staan voor een groter publiek (en dus niet enkel voor de leden van een bepaalde vereniging).
 • De informatie mag niet aanstootgevend zijn of in strijd met de openbare orde en/of goede zeden.
 • De informatie mag niet van politieke, religieuze of commerciële (inclusief sponsorvermeldingen) aard zijn.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele auteursrechten van het aangeleverde beeldmateriaal.

bijkomende bepalingen

 • Als het aantal aanvragen groter is dan de beschikbare zendtijd, dan krijgen de gemeentelijke diensten voorrang en komen de andere aanvragen aan bod volgens tijdstip van aanvraag.
 • Als een boodschap niet voldoet aan de voorwaarden van dit reglement, of het ontwerp is niet opgemaakt volgens de juiste richtlijnen, dan kunnen we als bestuur jouw aanvraag weigeren.
 • Als je boodschap niet getoond kan worden door uitzonderlijke omstandigheden, zoals technische defecten of een teveel aan aanvragen, is er geen compensatie mogelijk.

aanvraag zendtijd

Doe jouw aanvraag van de zendtijd via onderstaand webformulier (rode knop 'zendtijd reserveren'). Doe dit minimum vier weken en maximum een jaar voor de start van de activiteit

aanleveren afbeelding

De afbeelding aanleveren kan zowel tijdens de reservatie van de zendtijd, als achteraf (rode knop 'afbeelding voor scherm indienen'). Let wel, dien je afbeelding minimum twee weken vóór de start van uw aangevraagde zendtijd in. Wordt de afbeelding niet of te laat doorgestuurd, dan vervalt je reservatie. 

ontwerp afbeelding

Het aangeleverde ontwerp moet:

 • een horizontaal beeld zijn (landscape);
 • 1920 pixels breed x 1080 pixels hoog, of in verhouding 16:9 zijn (bijvoorbeeld 1280x720 pixels);
 • aangeleverd worden in JPG- of PNG-formaat.

Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele auteursrechten van het aangeleverde beeldmateriaal.

Meer informatie over hoe je het beeld juist opmaakt, vind je hier.
Vertrek je liever van een sjabloon, dan kan je dit hier downloaden

afbeelding laten opmaken

Lukt het je niet om het bestand zelf op te maken? Dan kan je tegen betaling het ontwerp laten opmaken door een medewerker van Ledify. Neem contact met hen op via zoersel@ledify.be. Meer informatie vind je hier. 

betalende boodschappen op de informatieschermen

Om snel informatie, activiteiten en campagnes mee te kunnen delen, plaatsten we (in samenwerking met de firma Ledify) drie digitale ledschermen in onze gemeente.

In elke deelgemeente vindt u een scherm:

 • dorpsplein in Zoersel
 • Driesheide in Halle
 • Kapellei in Sint-Antonius

De helft van de zendtijd is bestemd voor advertenties of boodschappen van (lokale) ondernemers. Deze zendtijd is betalend en vraag je rechtstreeks aan bij de firma Ledify via zoersel@ledify.be

 • De informatie mag niet van politieke of levensbeschouwelijk aard zijn. 
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele auteursrechten van het aangeleverde beeldmateriaal.
 • 50% van de zendtijd is bestemd voor advertenties of boodschappen van (lokale) ondernemers.
 • Deze zendtijd is betalend en vraag je rechtstreeks aan bij de firma Ledify via zoersel@ledify.be