het Klavier

Achterstraat 22

Het Klavier is een aparte zaal van gebouw de Vleugel. U kunt de zaal huren voor voordrachten, optredens, voorstellingen en privé-, bedrijfs- of verenigingsfeesten. Ook fuiven zijn toegestaan. Voor openbare fuiven moet u wel eerst toestemming van ons hebben. 

Neem contact op met ons onthaal voor reservatie en andere afspraken (zie gegevens in het contactblok). 

U kunt twee werkdagen vooraf een toegangsbadge en een sleutel (voor paaltjes van de brandweg) afhalen bij ons onthaal. Bezorg de badge en sleutel daar ten laatste twee werkdagen na de activiteit terug.

Deze locatie is een plaspunt.

 • oppervlakte 185 m² polyvalente ruimte 
 • maximum aantal personen: 183
 • 100 stoelen beschikbaar, geen tafels

 • vast podium met lichtbrug 
 • ingerichte koeltoog met tapkranen en glazen
 • vestiaire aan de inkom

Reserveer de zaal maximum een jaar en minstens zeven dagen op voorhand via ons aanvraagformulier (via onderstaande rode knop) of via ons onthaal (zie gegevens in het contactblok). U reserveert ook de periode die u nodig hebt voor het klaarzetten en opruimen van de activiteit. De reservatie is pas definitief na ondertekening van de gebruiksovereenkomst.

gebruik drank

Als u de toog wilt gebruiken, moet u de drank bestellen en betalen bij:

Hiervoor zullen de nodige glazen voorzien zijn. Wijn, cava, koffie en/of thee mag u zelf meebrengen, maar u zorgt dan zelf voor de wijnglazen en tassen. 

schoonmaak en nazorg

 • Maak de vloer en het podium bezemschoon (als het nodig is met water en zeep). 

 • Maak de toog en de tapinstallatie schoon en was het gebruikte materiaal af. 
 • (Lege) drank zet u terug in de drankenberging (bij voorkeur telt u die na uw activiteit).
 • Maak alle gebruikte vuilnisbakken leeg en neem het afval mee in vuilniszakken. 
 • Zoerselse verenigingen kunnen een afvalstraatje huren (recyclagecontainers).
 • Schakel alle toestellen uit, sluit de deuren en ramen en doe de lichten uit. 

andere afspraken

 • U mag geen versieringen of andere voorwerpen ophangen (ook niet met plakband of duimspijkers). 
 • Alle vormen van rookproductie zijn verboden.
 • U kunt spots van maximum 50 kg ophangen aan de vaste lichtbrug 
  • Elke spot dient dubbel gezekerd te worden.
  • De minimale tussenafstand van de bevestigingspunten moet 1 m zijn.
  • Het maximale totale gewicht dat bevestigd mag worden is 1000 kg.
 • Om geluidshinder te vermijden, moeten de deuren van de zaal dicht blijven.
 • U moet de muziek uiterlijk om 3 uur stopzetten.
 • Eventuele schade die u maakt, wordt aan u aangerekend.
 • U moet zelf het auteursrecht via Sabam in orde brengen. Voor de billijke vergoeding betalen wij een jaarlijkse vergoeding voor de normale activiteiten in de zaal.

tarieven  (inclusief btw) erkende doelgroepen (jeugd, senioren, andersvaliden)* erkende verenigingen* niet-erkende verenigingen, privépersonen of organisaties*
het Klavier € 200 per dag € 200 per dag € 300 per dag

* Klik hier voor meer informatie over erkenning. 

zaal reserveren