kampvuur of vuurhaard in open lucht aanvragen

Een open vuur van grotere afmetingen (type kerstboomverbranding, kampvuur ...) moet je vooraf aanvragen. Kijk hiervoor bij de pagina over het aanvragen van een evenement.

opmerking over ongerustheid van omwonenden

Vooral als zulke vuren gemaakt worden bij een privé-initiatief (en niet in het kader van een jaarlijkse kerstboomverbranding of ander groot evenement) is de kans groot dat mensen hierover een melding maken bij de noodcentrale 112. Als de brandweer ter plaatse komt, wordt deze interventie gefactureerd.
Verwittig dus zeker de buren! Vraag je open vuur ook steeds aan, zodat wij de hulpdiensten op de hoogte kunnen brengen en ze rookmeldingen van toevallige passanten kunnen interpreteren.

op voorhand

 • Verwittig de buren vooraf via een briefje, met de telefoonnummer van de meerderjarige verantwoordelijke van het kampvuur.

 • Zorg dat je de nodige blusmiddelen bij de hand hebt (brandblusapparaten, emmer water, aangekoppelde tuinslang, zand, greppels).

 • Op de dag van het evenement kijk je op www.natuurenbos.be/waarschuwingen na welke brandfase er van toepassing is. Op www.noodweer.be/actueel-weer kijk je de windsnelheid na. Een vuurhaard is verboden bij wind vanaf 4 beaufort. Bij twijfel, contacteer je de brandweer (03 312 39 00) om na te gaan of het houden van een kampvuur verantwoord is.

 • Leg je stapel brandhout op een veilige afstand van het kampvuur.

 • Plaats geen onder druk staande voorwerpen (gasflessen,...) of gemakkelijk brandbare stoffen in de nabijheid van het kampvuur.

 • Je mag enkel een kampvuur houden op de aangeduide vuurkring.

 • Zorg dat je greppels graaft zodat het vuur zich niet kan voortplanten over de grond. Boord het vuur af met (droge) stenen.

tijdens de activiteit

 • De kampvuurverantwoordelijke is meerderjarig en moet altijd toezien op de veiligheid van het publiek.

 • Vanaf 24 uur mag je geen muziek meer maken op het buitenterrein (via geluidsdragers of zingen). Alle randactiviteiten moeten om middernacht dus beëindigd zijn. 

 • Voorzie voldoende afstand (en vrije vluchtwegen) tussen het publiek en de vuurkring. 

 • Gebruik geen vuurversnellers om het kampvuur aan te steken of aan te wakkeren. Gebruik enkel zuiver en droog hout om het vuur te voeden. Je mag geen afval, papier of gelijmd hout verbranden (wegvliegende gensters, rookontwikkeling).

 • Beperk de diameter en de hoogte van het kampvuur tot 1,5 meter. Houd het geheel overzichtelijk en veilig.

 • Doof ook het vuur als tijdens het kampvuur een onweer nadert of er sterke wind opsteekt. (Anticipeer op wisselende weersituaties.)

 • Als er iets gebeurt, verwittig je meteen de brandweer op het nummer 112.

na de activiteit

Je mag vuur niet alleen achterlaten zolang het smeult. Doof het met water en zand. Ga één uur na het volledig doven van het kampvuur kijken of de plaats afgekoeld is.

 • Duid een meerderjarige kampvuurverantwoordelijke aan die tijdens het evenement steeds bereikbaar is en verantwoordelijk is voor de veiligheid van het publiek en de omgeving. 
 • Dien ruim op voorhand je aanvraag in als evenement
 • Verwittig de buren op voorhand via een briefje, waarop ook het nummer van de kampvuurverantwoordelijke staat.
 • De organisatie van je evenement mag doorgaan als aan alle bovenstaande voorwaarden (in hoofdstuk voorwaarden) wordt voldaan en je officiële toestemming hebt ontvangen over de goedkeuring van je evenement.