beschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen

Zoersel heeft zestien officieel beschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen. Deze beschermde gebouwen hebben een blauw embleem met het opschrift 'Beschermd Monument' (zie afbeelding).

Naast beschermde monumenten zijn er tal van andere gebouwen die ook waardevol zijn, maar niet beschermd. Meer informatie hierover vindt u op de pagina van waardevol erfgoed.

Hieronder ziet u een overzicht van de beschermde gebouwen en sites; gaande van kerken en pastorijen tot het Zoerselbos en zijn spuien. 

omschrijving straat deelgemeente
cultuurhistorisch landschap
vier bomen in tuin pastorij Handelslei 33 Sint-Antonius
pastorie Zoersel: pastorietuin Kerkstraat 38 Zoersel
Zoerselbos fase 1 Sjauwel Zoersel
Zoerselbos fase 2 Peggerstraat z.n Halle
monument
Voorste Hoeve nr. 12 Voorste Hoeven 12 Zoersel
Voorste Hoeve nr. 16 Voorste Hoeven 16 Zoersel
Sint-Elisabethkerk Kerkstraat 1 Zoersel
pastorie Zoersel Kerkstraat 38 Zoersel
18de eeuwse spui - Boshuisweg Boshuisweg z.n Zoersel
18de eeuwse spui - Monnikendreef Monnikendreef z.n Zoersel
18de eeuwse spui - Antwerpsedreef Antwerpsedreef z.n Zoersel
18de eeuwse spui - Schriekbos Schriekbos z.n. Zoersel
toren Sint-Martinuskerk Halle-Dorp 3 Halle
Zoerselhof en koetshuis: gevels en daken Zoerselhofdreef 40 Zoersel
dorpszicht
omgeving van het Zoerselhof Jagersdreef 3 - 5 -7  Zoersel
kerkhofmuur en kerkhof rond Sint-Elisabethkerk Kerkstraat 1 Zoersel