dienst ruimtelijke ordening

  • omgevingsvergunning (bouwen, verkavelen)
  • ruimtelijke planning
  • stedenbouwkundige attesten
  • stedenbouwkundige inlichtingen
    (enkel aanvragen voor uittreksels plannen- en vergunningenregister richten aan huisvesting@zoersel.be)
  • ...

nuttige links