zorgwonen

Omdat mensen vandaag de dag langer leven - en graag in een vertrouwde, huiselijke omgeving blijven wonen - kiezen meer en meer gezinnen ervoor om een zorgbehoevende in huis te nemen. Dat noemen we zorgwonen. Om van je woning een zorgwoning te mogen maken, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. 

 • ofwel ten hoogste twee personen, waarvan minstens een persoon van 65 jaar of ouder is.

 • ofwel ten hoogste twee personen, waarvan minstens een hulpbehoevend is (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van twee personen).
  Onder hulpbehoevende verstaan we een persoon:
  • met een handicap;
  • die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering);
  • die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
 • In je bestaande woning wordt een kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd. Het is niet mogelijk om twee of meer aparte zorgwoningen te creëren in één hoofdwoning.
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning (geen vrijstaand bijgebouw of mobiele zorgunit).
 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning.
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s).
 • De hulpbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

creatie van een zorgwoning

Als je een zorgwoning gaat inrichten binnen het bestaande bouwvolume, moet je dit aan ons melden, ongeacht of je werken aan de woning uitvoert. Dit kan online via het omgevingsloket of door contact op te nemen via de gegevens in het contactblok.

Als je ook het bouwvolume uitbreidt, dan heb je altijd een omgevingsvergunning nodig.

domicilie

Zodra de nieuwe inwoners in de zorgwoning trekken, moeten ze hun nieuwe domicilie aan ons melden.

Als je aan de voorwaarden voldoet, registreren we in het bevolkingsregister dat jouw woning een zorgwoning is. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van je woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld de berekening van een premie of uitkering.

Er wordt geen bijkomend huisnummer aangemaakt voor de nieuwe wooneenheid. Beide gezinnen zijn op hetzelfde adres gedomicilieerd, maar de zorgwoning krijgt wel een aparte code in het register (Z-code).

beëindigen van de zorgsituatie

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dan moet je dit opnieuw aan ons melden. Dit doe je opnieuw online via het omgevingsloket of door contact op te nemen via de gegevens in het contactblok.

Wil je de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, gebruiken voor de huisvesting van verschillende gezinnen of alleenstaanden, dan moet je hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

In principe zijn er geen premies verbonden aan zorgwonen, maar misschien kom je in aanmerking voor een renovatie-, verbeterings- en/of aanpassingspremie van de Vlaamse overheid voor de verbouwingen aan je woning.

Alle informatie hierover verkrijg je bij het EnergieK Woonloket.