OMV | uitbreiding van een woning - Kerkhoflei 27

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Matthew Van Houtte
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het uitbreiden van de bestaande woning na afbraak aanbouw en het slopen van 3 bijgebouwen
locatie: Kerkhoflei 27
beslist op:  27/04/2020
bekendmaking loopt van:  29/04/2020-29/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020010672
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.