reistoelating minderjarigen | attest aanvragen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop u als ouder toelating geeft aan uw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de gemeente.

Vermeld bij uw aanvraag ook:

  • met wie uw kind op reis gaat;
  • de reisbestemming;
  • de vertrek- en terugkomstdatum.
  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.
attest reistoelating aanvragen