elektronische identiteitskaart (eID)

Met een Belgische identiteitskaart (eID) kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip waarmee u:

 • uw identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben.

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, krijgen pas automatisch een eID op het moment dat hun Kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen van de International Civil Aviation Organization (pdf). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een eID is 10 jaar, uitgezonderd:

 • de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig.
 • de eID voor personen vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.

Als Belg bent u altijd verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat uw oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Hebt u 3 weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij uw gemeente een nieuwe eID aan.

Aanvragen (met oproepingskaart of op eigen initiatief)

 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt u, van de gemeente waar u woont, automatisch een oproepingskaart om uw eID aan te vragen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente.
  Ook als de geldigheidsperiode van uw eID verloopt, krijgt u automatisch een oproepingskaart om een nieuwe eID aan te vragen.
 • In een aantal gevallen kunt u ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij uw gemeente:
  • als uw eID verloren, gestolen of beschadigd is
  • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
  • als u van naam of geslacht verandert
  • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
  • als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal.
 • Ga met uw oproepingskaart, een recente pasfoto en uw huidige identiteitskaart naar uw gemeente om de eID aan te vragen.

Is uw eID gestolen? Meld de diefstal van uw eID eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van uw gemeente) én daarna bij uw gemeente.

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of eID is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag u het niet meer gebruiken.

Afhalen

 • Na 2 tot 3 weken krijgt u per brief bericht dat uw eID klaar ligt.
  Om de elektronische handtekening te kunnen gebruiken, staan in die brief ook een pincode en een pukcode.
  • Neem de brief met de codes mee naar het gemeentehuis als u uw eID afhaalt.
  • Uw pincode kunt u bij de afhaling nog wijzigen als u dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers). U hebt uw pincode nodig elke keer u uw eID wilt gebruiken.
  • U hebt uw pukcode nodig om uw pincode de eerste keer in te stellen of, als u uw pincode niet meer kent, de pincode wilt wijzigen of deblokkeren.

De tarieven voor een eID verschillen van gemeente tot gemeente.

In dringende gevallen kunt u een spoedprocedure aanvragen met levering 1 dag later. Daarvoor betaalt u wel een hogere kostprijs.

Neem voor meer info contact op met uw gemeente.

Belgen in het buitenland

Belgen ouder dan 12 jaar die in het buitenland wonen, kunnen een eID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel langer.

Sinds 21 juni 2021 kunnen ook de Belgische gemeenten aanvragen van eID behandelen voor Belgen ingeschreven in een consulair bevolkingsregister. Enkel de spoedprocedure is mogelijk, waarbij de kaart en bijhorende codes worden afgeleverd bij de gemeente (de codes worden niet apart naar het thuisadres verzonden). Maak eerst een afspraak met:

 • als u in een Belgische gemeente ingeschreven bent geweest: de laatste gemeente (van inschrijving) in België
 • als u nooit in een Belgische gemeente ingeschreven bent geweest, maar wel in België bent geboren: de Belgische gemeente van geboorte
 • in alle andere gevallen: een Belgische gemeente naar keuze.

maak een afspraak

U moet voor de aanvraag van een eID altijd langsgaan in het administratief centrum. Maak hiervoor op voorhand een afspraak bij onze dienst burgerzaken.

Bij de aanvraag van uw eID brengt u volgende zaken mee:

 • uw oproepingskaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's, vermeld op de oproepingskaart
 • uw huidige identiteitskaart of (in geval van verlies of diefstal) het vervangingsattest.

Bij het afhalen van uw eID:

 • uw oude identiteitskaart
 • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen en waarop ook uw pin- en pukcode vermeld staan.

Bij voorkeur betalen met de bankkaart, in uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

De prijs voor een elektronische identiteitskaart bedraagt € 18,30.

prijzen bij spoedprocedures

 • spoedprocedure identiteits- en vreemdelingenkaarten met afhaling in administratief centrum: € 111,80

 • superspoedprocedure identiteitskaarten (niet voor vreemdelingenkaarten) met afhaling in Brussel: € 147,10

Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst Burgerzaken kunt gaan, kunt u een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met uw gemeente.

De normale levertermijn bedraagt 2 tot 3 weken. Bent u te laat met de aanvraag, dan kunt u voor een meerprijs een aanvraag met spoedprocedure doen.

spoedprocedure met afhaling op administratief centrum

 • voor 14 uur aanvragen en registreren op een werkdag = vanaf 14 uur afhalen de 1e werkdag na uw aanvraag
 • na 14 uur aanvragen en registreren op een werkdag = vanaf 14 uur afhalen de 2e werkdag na uw aanvraag
 • zaterdagvoormiddag aanvragen en registreren = dinsdag afhalen vanaf 14 uur

bijvoorbeeld

 • dinsdag voor 14 uur aanvragen en registreren = woensdag afhalen vanaf 14 uur
 • dinsdag na 14 uur aanvragen en registreren = donderdag afhalen vanaf 14 uur
 • dinsdag voor 14 uur aanvragen en registreren + woensdag is een feestdag = donderdag afhalen vanaf 14 uur

Opgelet! 

 • Wacht niet tot het allerlaatste moment vanwege de registratietijd! Kom ruim op tijd!
 • Als de leveringsdag op een feestdag valt, is uw identiteitskaart pas beschikbaar op de eerstvolgende werkdag.
 • Hou er rekening mee dat de externe firma geen identiteitskaarten levert op zaterdag.
 • Via de superspoedprocedure met afhaling in Brussel bestaat de mogelijkheid om op zaterdagvoormiddag uw eID af te halen bij het loket in Brussel. 

superspoedprocedure met afhaling in Brussel

U kunt deze procedure volgens als u geen spoedprocedure met afhaling op het administratief centrum kunt aanvragen (niet voor vreemdelingenkaarten).

 • voor 14 uur aanvragen en registreren op een werkdag = 4,5 uur later afhalen bij loket Brussel
 • na 14 uur aanvragen en registreren op een werkdag = volgende werkdag afhalen vanaf 8.30 uur bij loket Brussel

bijvoorbeeld

 • dinsdag voor 14 uur aanvragen en registreren in het administratief centrum = dinsdag 4,5 uur later afhalen in Brussel
 • dinsdag na 14 uur aanvragen en registreren in het administratief centrum = woensdag in Brussel afhalen vanaf 8.30 uur
 • dinsdag na 14 uur aanvragen en registreren in het administratief centrum + woensdag is een feestdag = donderdag in Brussel afhalen vanaf 10.30 uur

Opgelet!

 • U moet de identiteitskaart persoonlijk ophalen, ten laatste een kwartier voor sluitingstijd.
 • Wacht niet tot het allerlaatste moment gezien de registratietijd! Kom ruim op tijd!
 • Als de leveringsdag op een feestdag valt, is uw identiteitskaart pas beschikbaar op de eerstvolgende werkdag vanaf 10.30 uur in Brussel

contact loket Brussel

 • FOD Binnenlandse Zaken
  Park Atrium
  Koloniënstraat 1 (vlakbij Centraal Station)
  1000 Brussel
 • maandag-vrijdag: 8.30 tot 19.45 uur
  zaterdag: 8.30 tot 12.30 uur

Bent u uw Belgische identiteitskaart of paspoort verloren of werd deze gestolen? Blokkeer uw kaart dan onmiddellijk door gratis te bellen naar DOCSTOP via het nummer 00800 2123 2123. Zo voorkomt u het risico op frauduleus gebruik van uw document en de eventuele financiële gevolgen.

DOCSTOP is een helpdesk die het voor iedere houder van een Belgisch identiteitsdocument mogelijk maakt om, waar ook ter wereld, 24u/24u en 7 dagen per week, het verlies of de diefstal van zijn identiteits- of reisdocumenten te melden. 

Klik hier voor meer informatie over DOCSTOP en wat u moet doen in geval van diefstal of verlies van uw kaart.