mantelzorg | registratie aanvragen

Mantelzorg is de zorg die naasten aanbieden aan zorgbehoevende personen. Soms moet u plots voor iemand zorgen in uw nabije omgeving. Misschien voor uw partner, kind, ouders, broer of zus. Zorg opnemen voor anderen kan zwaar zijn. Er zijn diensten die u helpen en ondersteuning bieden.

U bent mantelzorger vanaf het moment dat u - op regelmatige basis en onbezoldigd - zorgt voor iemand uit uw omgeving. Dat kan een familielid zijn, maar evengoed een vriend, buur of kennis. Eén ding staat vast: u zorgt voor iemand en daardoor maakt u het leven van die persoon een stuk aangenamer. Veel zorgbehoevenden kunnen op die manier langer thuis blijven wonen.

Op welke tegemoetkomingen heb ik recht? Op welke andere diensten kan ik beroep doen? Mantelzorger zijn kan heel wat vragen met zich meebrengen. Uw ziekenfonds kan u hiermee helpen. U kunt ook altijd een beroep doen op onze dienst maatschappelijk welzijn.

Daarnaast organiseert gemeente & ocmw Zoersel in samenwerking met Samana enkele (gratis) infocafés. Om u goed te kunnen ontvangen vragen we wel dat u zich op voorhand inschrijft.
Concrete datums en thema's ontvangt u via onze nieuwsbrief of verschijnen als evenement op onze website.

Bent u mantelzorger van een hulpbehoevende persoon in Zoersel, maar hebt u zich nog niet geregistreerd? Vul dan het webformulier in (via rode knop) en registreer u als mantelzorger. Zo blijft u op de hoogte van activiteiten en krijgt u een uitnodiging voor de Dag van de Mantelzorger.

registratie als mantelzorger