pin- en pukcode voor identiteitskaart

Bij de aanvraag van uw elektronische identiteitskaart (eID of Kids-ID) krijgt u een brief met een PIN-code en een PUK-code. Bij het afhalen van uw kaart in het gemeentehuis, kunt u uw PIN-code wijzigen.

Kent u uw PIN-code niet meer of wilt u uw PIN-code deblokkeren (3 keer een foute code ingegeven), dan kunt u met uw PUK-code (brief) op het gemeentehuis een nieuwe PIN-code aanmaken.

Hebt u ook uw PUK-code niet meer, dan moet u nieuwe codes aanvragen.

U kunt:

Binnen de 3 of 5 werkdagen worden uw nieuwe codes verstuurd naar het administratief centrum. De gemeente verwittigt u wanneer de codes zijn toegekomen. Vervolgens komt u langs om uw nieuwe PIN-code aan uw identiteitskaart te koppelen.

Geen aanvraag nodig voor nieuwste versie eID’s

Het aanvragen van nieuwe codes is enkel van toepassing op de oude elektronische identiteitskaarten. Met de nieuwste eID’s (vanaf versie V.1.8) hoeven er geen codes meer aangevraagd te worden. U kunt meteen op het gemeentehuis een nieuwe pincode aanmaken. De kaart deblokkeren gebeurt ook automatisch.

Als u verhuist op het moment dat u uw codes kwijt bent, dan kunt u tijdelijk geen nieuwe codes aanvragen. Bij de inschrijving in uw nieuwe gemeente kunt u onmiddellijk nieuwe codes aanvragen.

Hebt u al een aanvraag voor een nieuwe eID lopen, dan ontvangt u automatisch een brief met uw nieuwe codes.

nieuwe puk- en pincode aanvragen