AED-beleid

Dagelijks krijgen 30 Belgen een hartstilstand. Maar 5 tot 10 procent van hen overleeft dit. Door binnen 3 tot 5 minuten te starten met reanimatie en door een AED-toestel te gebruiken verhoogt de overlevingskans tot 70 procent. De aanwezigheid van zo’n AED-toestel kan dus levens redden.
Zoersel rolt een breed AED-beleid uit om mensen die worden getroffen door hartfalen sneller te helpen.

Momenteel is het nog onduidelijk hoeveel AED-toestellen er in Zoersel zijn en waar deze zich bevinden. Naar de toekomst toe wil de gemeente dit inventariseren en verder opvolgen. Daarom doen we beroep op iedereen die al een toegankelijk AED-toestel heeft, dit te registreren in de nationale databank. Zo kunnen we bekijken of er nog blinde vlekken zijn en in de toekomst ook zelf investeren in de aankoop van toestellen voor de juiste plekken.

Weten hoe zo’n AED-toestel werkt, is natuurlijk ook belangrijk. Het Rode kruis organiseert al opleidingen rond reanimatie, onder meer voor jeugdbewegingen. We zullen dus ook bijkomende inspanningen doen om mensen warm te maken om zo’n opleiding te volgen.

Op 17 oktober besliste de Zoerselse gemeenteraad om subsidies toe te kennen voor de aankoop en het onderhoud van AED-toestellen (automatische externe defibrillatoren). Erkende verenigingen, organisaties of personen die voor het brede publiek een AED-toestel beschikbaar stellen op het grondgebied komen hiervoor in aanmerking. Dit is de eerste stap naar de uitrol van een breed AED-beleid in Zoersel.

voor iedereen toegankelijk

Met deze subsidie wil het gemeentebestuur een zo groot mogelijke beschikbaarheid en spreiding van toestellen creëren op het grondgebied. Het subsidiereglement geldt voor zowel verenigingen, maar ook andere organisaties of zelfs private personen, als zij het AED-toestel toegankelijk maken. 

met terugwerkende kracht

De gemeente keert een eenmalige subsidie uit van maximum 300 euro voor de aankoop van een buitenkast bij een toestel voor publiek toegankelijke defibrillatoren. Daarbovenop kunnen verenigingen die een AED-toestel hebben dat minstens door alle gebruikers van hun infrastructuur beschikbaar is, rekenen op een onderhoudssubsidie van 150 euro vanaf januari 2024. Als verenigingen of organisatie al een AED-toestel aankochten, kunnen ook zij nog genieten van een subsidie.

aanvraag subsidie