A  A  A  A 
gedeelte Lindedreef krijgt fietssuggestiestroken (07/07/2018)

In de mobiliteitsstudie over Halledorp, uitgevoerd door het studiebureau Antea, werden een aantal nieuwe verkeersmaatregelen voorgesteld. Eén van de voorstellen was om in een gedeelte van de Lindedreef, langs beide zijden van de rijbaan, fietssuggestiestroken aan te leggen. De firma Mobilmat zal deze okergele stroken aanbrengen op dinsdag 10 en woensdag 11 juli.

afgesloten
Dit betekent echter wel dat het gedeelte van de Lindedreef tussen het kruispunt met Halle-Dorp en het kruispunt met de Lotelinglaan gedurende deze twee dagen volledig afgesloten zal zijn voor het verkeer. Hou daar alvast rekening mee. Te voet of met de fiets blijft de Lindedreef wel toegankelijk. Hetzelfde geldt voor de krantenwinkel en de dokterspraktijk.

We voorzien een tijdelijke omleiding via de Sint-Martinusstraat en de Lotelinglaan (voor verkeer dat vanuit Zandhoven de Lindedreef wil inrijden) en via de Lotelinglaan en de Brakenberg (voor verkeer komende van Sint-Antonius, dat naar Zandhoven wil).

meer info:

actueel

mobiliteits-en parkeersituatie Halledorp
Op 26 april gaf onderzoeksbureau Antea toelichting bij de mobiliteits-en parkeerstudie in de dorpskern van Halle. Het voerde deze studie uit naar aanleiding van de PPS Halle. Lees hier alles over de studie en de verkeersmaatregelen die we nemen in Halledorp. Zo is er sinds 10 september onder andere ook een uitgebreide zone 30 ingesteld.

stand van zaken Publiek-Private Samenwerking (PPS) in Halledorp
In 2010 keurde de gemeenteraad een bestek goed om een visie te ontwikkelen voor Halle, die de eigenheid en het karakter van het dorp behoudt en zelfs versterkt. Het gemeentebestuur wil hiermee onder andere de nodige gemeenschapsinfrastructuur realiseren in haar deelgemeente, en dit op maat van Halle. In 2016 werd deze opdracht toegewezen aan Groep Van Roey nv.
We geven u graag een stand van zaken van de verschillende projecten die in Halle gerealiseerd werden, recent opgestart werden of nog op stapel staan. Lees hier meer.


 


In de kijker
 
tentoonstelling | Erik Nagels: Soundtrack van een schilder
de Bijl
van 3 tot en met 25 november

concert | The Army Stars: coverband
de Bijl
9 november om 20 uur 


lezing | Majd Khalifeh: Herboren
de Bijl
15 november om 20 uur

concert | Elias Van Dyck: Zum Raum wird hier die Zeit
de Bijl
23 november om 20 uur

voorstelling | Raf Walschaerts: Biecht 
de Kapel
24 november om 20.30 uur

voorstelling | Stijn Meuris: Tirade - In Blind Vertrouwen (try-out)
de Kapel
1 december om 20.30 uur