ocmw-raad

wat

De ocmw-raad bepaalt, als hoogste ocmw-orgaan, het beleid van het ocmw.

De zittingen van de ocmw-raad zijn openbaar, met uitzondering van de besloten zitting waar er over persoonlijke dossiers, benoemingen en dergelijke gesproken wordt. 

De ocmw-raad vergadert aansluitend op de gemeenteraad. De vergaderingen vinden doorgaans elke derde dinsdag van de maand plaats om 20 uur, in de raadzaal van het administratief centrum, Handelslei 167. Bekijk de data hier.

OPGELET: De ocmw-raad van 20 oktober zal, omwille van de geldende coronamaatregelen, plaatsvinden in de KAPEL van het gemeentehuis. Het publiek kan, indien gewenst, deze raad bijwonen. De geluidsopname van deze raad wordt nadien online gezet!

Lees hier het huishoudelijk reglement van de gemeente- en ocmw-raad.

samenstelling

De gemeente- en ocmw-raad bestaan uit dezelfde personen met dezelfde voorzitter.

De deontologische code volgt nog.

agenda

notulen

zittingsverslag

besluitenlijst

U kunt informatie over besluiten altijd opvragen via secretariaat@zoersel.be. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Hoe u dit doet, leest u in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.