gemeenteraad | abonnement aanvragen

wat

In onze gemeente telt de gemeenteraad 27 raadsleden. Dat aantal is, net als het aantal schepenen, afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. De raadsleden worden door u, de stemgerechtigde Zoerselaars, verkozen. 

Als hoogste orgaan van de gemeente regelt de gemeenteraad alles wat van gemeentelijk belang is en wat niet specifiek aan één van de andere organen is opgedragen. Zo stelt de gemeenteraad de schepenen aan, benoemt de ambtenaren, stelt de reglementen op, keurt de begroting goed, voert de belastingen in ... De raad neemt eveneens alle beslissingen om de belangen van de Zoerselaars te behartigen op gebied van ruimtelijke ordening, wegenbouw, riolering, veiligheid en gezondheid, jeugd, sport, cultuur, onderwijs, enzovoort.

De gemeenteraad vergadert maandelijks in het administratief centrum. De zittingen zijn openbaar, met uitzondering van de besloten zitting (waar er over personen, benoemingen ... wordt gesproken). U kunt zich steeds abonneren op de agenda en het goedgekeurde verslag van de raadszitting. Dit doet u via onderstaand webformulier (rode knop). 

Lees hier het volledig huishoudelijk reglement van de gemeente- en ocmw-raad.

vergaderingen

De gemeenteraad vergadert doorgaans elke derde dinsdag van de maand om 20 uur, in de raadzaal van het administratief centrum, Handelslei 167. De ocmw-raad vergadert in principe aansluitend op de gemeenteraad. U leest de specifieke data hier:

 • 19 maart 2019
 • 23 april 2019
 • 21 mei 2019
 • 25 juni 2019
 • 27 augustus 2019
 • 17 september 2019 (gaat niet door)
 • 22 oktober 2019
 • 19 november 2019
 • 17 december 2019
samenstelling

De gemeenteraad bestaat uit zes fracties. N-VA, Groen en Open VLD vormen de meerderheid. CD&V, H-Eerlijk Zoersel en Vlaams Belang zetelen in de oppositie.

  De raadsleden zijn per partij als volgt verdeeld:

  • N-VA: 11 leden
  • CD&V: 8 leden
  • Groen: 2 leden
  • Vlaams Belang: 2 leden
  • H-Eerlijk Zoersel: 3 leden
  • Open VLD: 1 lid

  Bekijk de volledige lijst van gemeente- en ocmw-raadsleden hier.

  De deontologische code volgt nog.

  abonnement gemeenteraad aanvragen

  agenda

  notulen

  zittingsverslag

  besluitenlijst

  U kunt informatie over besluiten altijd opvragen via secretariaat@zoersel.be. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Hoe u dit doet, leest u in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.

  audioverslag