college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen, kortweg het college, bestaat uit de burgemeester en zes schepenen. Het college wordt verkozen door en uit de verkozen gemeenteraadsleden. 

Het college is het uitvoerend orgaan van de gemeente en staat in voor het dagelijks bestuur. Denk hierbij aan het beheer van de financiën en goederen, afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen, het aanstellen van personeel ... Iedere schepen specialiseert zich in enkele welbepaalde beleidsthema's (milieu, huisvesting, financiën, cultuur ...), maar alle beslissingen worden wel gezamenlijk genomen. 

Het college vergadert doorgaans elke maandagnamiddag in ons administratief centrum.

besluitenlijst

Ja kan informatie over besluiten altijd opvragen door een aanvraag te doen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Hoe je dit doet, lees je in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.

samenstelling

Het college van burgemeester en schepenen is samengesteld uit:

  • twee leden van N-VA
  • drie leden van cd&v
  • één lid van Groen
  • één lid van Open Vld