gemeentebelastingen

Het gemeentebestuur haalt zijn inkomsten onder meer uit belastingen. Zo ontvangt iedere gemeente van haar inwoners gemeentebelasting voor uiteenlopende zaken. Een gemeentebelasting is een bijdrage aan de uitgaven van onze gemeente, die je verplicht bent te betalen.  

We maken een onderscheid tussen twee soorten belastingen:

 • aavullende belastingen of opcentiemen:
  • aanvullende belasting op de personenbelasting van de federale overheid (voor wie een inkomen heeft)
  • de opcentiemen op de onroerende voorheffing (dat is een bijkomende belasting, uitgedrukt in een percentage, op de belasting van het Vlaams Gewest die van toepassing is op Zoerselse eigendommen)
 • eigen gemeentebelastingen, waarvoor je alleen betaalt als je tot een bepaalde doelgroep behoort, bijvoorbeeld:
  • belasting op tweede verblijven
  • belasting op niet-geadresseerde drukwerken
  • ...  

belastingreglementen