belasting op tweede verblijven

aangenomen door GR op 17 december 2013
publicatiedatum: 22 januari 2014

bijlagegrootte
PDF-pictogram Belasting op tweede verblijven.pdf186.89 kb