aanvullend politiereglement voor het instellen van éénrichtingsverkeer in de Karel Uytroevenlaan en in een gedeelte van de Victorielaan en zone 30 in Karel Uytroevenlaan, Victorielaan, Frans Van Looverenlaan, Frans Janssenslaan en Groenlaan

aangenomen door GR op 22 maart 2022
publicatiedatum: 28 maart 2022

bijlagegrootte
PDF-pictogram punt A.10.pdf721.04 kb