weg- en rioleringswerken Wandelweg 2de fase

beschrijving: In de Heidehoeven (deel tussen Medelaar en Wandelweg) en de Wandelweg (tot aan de Violetlaan) zullen Aquafin en Pidpa een gescheiden rioleringsnet aanleggen. In de Heidehoeven dienen enkele innemingen te gebeuren om de nodige openbare ruimte vrij te krijgen. De onteigeningsplannen werden reeds opgemaakt. De onderhandelingen zullen op korte termijn van start gaan.

straten: Wandelweg (tot aan Violetlaan), Heidehoeven (van Medelaar tot aan Wandelweg)

datum: vermoedelijk in 2021

presentatie: