Wandelweg 2de fase

beschrijving: In de Heidehoeven (vanaf huisnummer 20 tot aan het kruispunt met de Wandelweg) en de Wandelweg (tot aan de Violetlaan) zullen Aquafin en Pidpa een gescheiden rioleringsnet aanleggen. De vergunningsaanvraag is momenteel nog lopende. Daarnaast is een openbare aanbesteding lopende om een geschikte aannemer te vinden. 

straten: Heidehoeven (vanaf huisnummer 20 tot aan kruispunt Wandelweg) en de Wandelweg (tot aan de Violetlaan)

datum: start uitvoering voorjaar 2024

presentatie: