Vlust

beschrijving: In de Vlust zal Pidpa en gemeente Zoersel een vuilwaterriolering aanleggen. Dit dossier is momenteel in een opstartfase. Op het participatiemoment werd beslist om geen regenwaterstelsel aan te leggen in de straat; alle aangelanden behouden hun regenwater volledig op eigen perceel.

straten: Vlust

datum: uitvoering gepland in 2022

presentatie: