nieuwe verenigingsinfrastructuur Kapelstraat

locatie: Kapelstraat (recreatiezone), Zoersel

beschrijving: Aangezien het Zonneputteke op termijn verdwijnt, willen we de verenigingen die daar onderdak vinden/vonden een alternatieve locatie aanbieden. Zo zullen o.m. fotoclub Obscura, harmonie Eendracht Maakt Macht en toneelkring Tilia verhuizen. Daarbij zal het bestuur ook oog hebben voor andere verenigingen die nog gebruikmaken van het Zonneputteke. 

tijdspad: Tijdens de onderhandelingen met de betrokken verenigingen werd beslist om het nieuwe verenigingslokaal voor fotoclub Obscura los te koppelen van de grote verenigingsschuur. Het gemeentebestuur kwam met Obscura tot een akkoord over de bouw van een nieuw lokaal op de site Kapelstraat én het latere beheer ervan. De samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad in maart van vorig jaar. Het finale groene licht van de gemeenteraad (voor de aanvraag van een omgevingsvergunning) werd uiteindelijk uitgesteld, omdat enkele nieuwe pistes nog niet onderzocht werden. Dat betekent dat de huidige bestuursploeg momenteel alle mogelijkheden opnieuw bekijkt om de herhuisvesting alsnog mogelijk te maken.