herinrichting dorpsplein Halle

beschrijving: Het dorpsplein van Halle heeft in de loop der jaren veel functies gekregen. Het is niet alleen maar parking en groen. Hoewel die functies zeker moeten blijven, willen we er ook een plek van maken voor spel, ontmoeting, evenementen en rust.

locatie: plein Halle-Dorp

timing: Eind 2019 werd er een werkgroep samengesteld met alle belangengroepen om na te denken over de vorm van het nieuwe dorpsplein. Ondertussen werden al heel wat bouwstenen verzameld. Architectenbureau Omgeving gaat hiermee, samen met de werkgroep, aan de slag. 

Mogelijk komt er een gelijktijdige uitvoering met het project dorpstuin / kerkomgeving als de uitvoering budgettair haalbaar is.