ratten en muizen bestrijden

Hebt u last van ratten en/of muizen in en rond uw huis? Hier vindt u enkele tips om met deze diertjes om te gaan.

  • Maak brede spleten en kieren dicht, dan komen muizen moeilijker binnen.
  • Berg voedsel op in goed afgesloten, metalen of hard plastic bussen en dozen.
  • Katten kunnen muizenoverlast tegengaan, maar zijn geen garantie dat muizen uw huis niet binnenkomen.

Vroeger kon u gratis muizenvergif afhalen aan ons onthaal. Dit ging echter in tegen onze algemene 'zonder is gezonder'-visie, waarbij we u willen aansporen om zo weinig mogelijk pesticiden en gif te gebruiken. In doe-het-zelfzaken kunnen ze u vaak efficiëntere en milieuvriendelijkere middelen aanreiken dan gif, zoals muizenklemmen.

voedsel wegnemen

Ratten worden aangetrokken door een overvloed aan voedsel. Als er weinig of geen eten te vinden is, dan blijft de overlast beperkt. Let wel, de voedselbron hoeft niet noodzakelijk op de eigendom van de persoon te liggen die last heeft van ratten.

  • kippenvoer: Geef kippen niet teveel eten en doe dat best ’s morgens. 's Avonds gaan de kippen immers op stok en schuiven ratten en muizen eerst aan tafel aan. Het kippenvoer bewaart u bovendien best in een afsluitbare container. Een plastic of metalen vat of (vuilnis)emmer met een deksel is daarvoor erg geschikt.
  • wilde vogels voederen: Strooi het voer niet op de grond, maar bijvoorbeeld in een silo op of aan een gladde paal of door een gladde kraag aan te brengen rond de paal van een voederhuisje. 
  • vuilnis: Alle plekken met voedselafval trekken ratten en muizen aan. Een slecht afgesloten vuilnisbak of een slecht beheerde composthoop waarop (gekookt/gebakken) voedselafval wordt gegooid, bijvoorbeeld.

verstopplaatsen vermijden

Ratten worden vooral in de winter aangetrokken tot beschutte plekken met voedsel in de buurt. Door een composthoop, vuilbak of kippenhok vlakbij een dergelijke plek aan te leggen, trekt u de ratten net aan.

Het bestrijden van ratten werkt alleen wanneer ook de hoofdoorzaak, namelijk voedselbronnen, wordt weggenomen. Vaak is het probleem hiermee binnen enkele dagen opgelost. U kunt de nodige informatie over het voorkomen en bestrijden van ratten ook terugvinden in de folder 'In de rats?' van Provincie Antwerpen. Als u toch wenst dat onze rattenvanger de situatie ter plaatse beoordeelt, dan kan u dit aanvragen met een melding van ratten via onderstaande rode knop.  De gemeentelijke rattenvanger komt dan de situatie ter plaatse bekijken en zal de gepaste actie ondernemen.

ratten melden