zorgparkeerkaart aanvragen

Met dit formulier vraagt u als verzorger een zorgparkeerkaart aan. 

uw gegevens
(voorbeeld: 0412345678)
(voorbeeld: 031234567)
nummerplaat van het voertuig waarmee u huisbezoeken aflegt

 

U laat ons, gemeente & ocmw Zoersel, toe om uw gegevens te verwerken conform de privacyverklaring. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor het doel van dit formulier en onze opdrachten als lokale overheid (zoals interventies in geval van nood) en enkel zolang dit hiervoor nodig is.