IBA-attest voor vrijstelling heffing op waterverontreiniging

Onze gemeente kent, net als vele andere gemeenten, een historisch gegroeide achterstand in de aanleg van rioleringen, die we in sneltempo aan het wegwerken zijn. Je kan er ook voor kiezen om een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) aan te leggen.

Als je in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar jouw huishoudelijk afvalwater zuiverde met een IBA, kan je een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging krijgen.

Hiervoor heb je een attest nodig van de gemeente, waaruit blijkt dat jouw individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II. Het attest is vijf jaar geldig.

 • De vrijstelling geldt niet voor waterzuiveringsinstallaties die werden aangelegd nadat de woning al aansluitbaar was op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

 • De vrijstelling is niet van toepassing als je in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar in aanmerking komt voor een compensatie in de bovengemeentelijke bijdrage of de vergoeding. Concreet betekent dit dat je niet in aanmerking komt voor een vrijstelling als je een aansluiting hebt op het openbare waternet. Je moet dan een compensatie aanvragen bij Pidpa.

 • Vul na installatie van jouw IBA onderstaand webformulier in (rode knop). Voeg hierbij zeker een analyseverslag bij dat aantoont dat de IBA het water voldoende zuivert.
 • De gemeente Zoersel onderzoekt jouw aanvraag en vult het IBA-attest in.
 • Binnen drie weken vanaf de dag van jouw aanvraag bezorgen we je het ondertekend attest van de burgemeester via mail.
 • Stuur het attest naar Pidpa of rechtstreeks naar de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij).
 • De VMM beoordeelt de aanvraag en deelt je haar beslissing schriftelijk mee. Voor een snellere afhandeling kan je het attest van de burgemeester ook rechtstreeks aan de VMM bezorgen. Vermeld het dossiernummer dat op het heffingsbiljet staat.
 • De VMM kan je de volgende vier jaar automatisch vrijstelling verlenen.

heffingsbiljet ondanks vrijstelling

Als je een heffingsbiljet ontvangt en in aanmerking komt voor een vrijstelling (bijv. omdat jouw attest niet meer geldig is), moet je volgende procedure volgen:

 • dien een schriftelijke aanvraag in bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Stuur daarvoor een mail naar:
  reactieskv@vmm.be
  of een brief naar:
  Vlaamse Milieumaatschappij
  Dokter De Moorstraat 24-26
  9300 Aalst
  Doe dit binnen de 3 maanden, te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd. Vermeld daarbij uw dossiernummer of voeg bij jouw aanvraag een kopie van het heffingsbiljet.
 • Vraag ook binnen de 3 maanden een IBA-attest aan via onderstaande webformulier. Voeg hierbij zeker een analyseverslag bij dat aantoont dat de IBA het water voldoende zuivert.
 • Stuur het afgeleverde attest dat je van de gemeente krijgt naar Pidpa of rechtstreeks naar het VMM (Vlaamse Milieumaatschappij). Vermeld het dossiernummer dat op het heffingsbiljet staat. De VMM kan je dan de volgende vier jaar automatisch vrijstelling verlenen.
aanvraag IBA-attest