sociaal wonen

Hebt u een beperkt budget, dan kunt u bij verschillende organisaties terecht om uw woonkosten te beperken.

Er zijn sociale tarieven voor:

  • het huren van een huis of appartement.
  • het kopen van een huis, appartement of grond.
  • het lenen voor de aankoop van een huis, appartement of grond (de Vlaamse woonlening).
  • het lenen voor de verbouwing van uw huis of appartement (Mijn Verbouwlening).

Hebt u een beperkt inkomen? Dan is een woning huren of kopen extra moeilijk. U kunt dan terecht bij een sociale woonmaatschappij die de huurprijs of aankoopprijs van een woning aanpast aan uw inkomen. Er zijn steeds voorwaarden verbonden aan het sociaal huren of kopen van een woning. Vraag deze voorwaarden na bij de sociale woonmaatschappij of bij het Energiek woonloket van IGEAN (gegevens in contactblok). Hou er rekening mee dat er steeds gewerkt wordt met een inschrijvingsregister (wachtlijst).

De Voorkempen 

In onze gemeente is woonmaatschappij De Voorkempen Helpt Elkander actief (of kortweg 'De Voorkempen').

De sociale huisvestingsmaatschappij:

  • koopt gronden en panden aan om sociale woonprojecten te realiseren.
  • bouwt en renoveert sociale woningen.
  • verkoopt sociale woningen en gronden.
  • verhuurt sociale woningen en appartementen.

contact

U kunt bij sociale woonmaatschappij De Voorkempen een woning huren tegen een aangepaste huurprijs die gekoppeld is aan uw inkomen. De woningen worden verhuurd met een langlopend huurcontract.

Bij sociaal huren wordt er altijd gewerkt met een inschrijvingsregister, dus een wachtlijst. Neem hiervoor contact op met De Voorkempen (contactgevens eerder op deze pagina bij 'wat') of met het Energiek woonloket (gegevens in contactblok). 

Als het kopen van een woning op de private markt financieel te moeilijk is voor u, kunt u een sociale grond of sociale woning aankopen. De aankoopprijs is dan gekoppeld aan uw inkomen.

Niet enkel De Voorkempen, maar ook intercommunale IGEAN heeft regelmatig sociale woningen of gronden te koop.

Er zijn voorwaarden verbonden aan sociaal kopen en er wordt altijd gewerkt met een inschrijvingsregister, dus een wachtlijst. Voor meer informatie neemt u contact op met De Voorkempen (contactgevens eerder op deze pagina bij 'wat') of met het Energiek woonloket (gegevens in contactblok). 

Als er binnen onze gemeente sociale koopwoningen of -gronden worden aangeboden, communiceren we dit via ons ZOERSELmagazine, deze website, digitale nieuwsbrief en sociale media. Kijk zeker ook op deze websites voor alle sociale woningen en gronden in Zoersel en de omliggende gemeenten:

het Vlaams Woningfonds

De Vlaamse woonlening is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen woning wil kopen. Voor de voorwaarden en meer informatie kunt u hiervoor terecht bij het Vlaams Woningfonds.

U kunt bij het Vlaams Woningfonds ook terecht voor een renteloze huurwaarborglening en het verzekerd gewaarborgd inkomen.

contact

het Energiehuis van IGEAN

Om uw woning energiezuinig te maken, helpt het Energiehuis voor met Mijn Verbouwlening. De lening dient voor renovaties die uw woningkwaliteit of de energieprestaties van uw woning verbeteren.

contact