subsidie voor energetische renovatieprojecten met projectbegeleiding

We willen je als eigenaar van een woning in Zoersel extra stimuleren om je woning zo energiezuinig mogelijk te maken. Zo helpen we allemaal mee de CO2-emissie te verminderen. De subsidie houdt een tussenkomst in voor je deelname aan energetische renovatieprojecten met projectbegeleiding.

  • Je woning moet gelegen zijn op het grondgebied van Zoersel. De eigenaar kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.
  • De subsidie kan slechts eenmaal per woning of per wooneenheid toegekend worden.
  • De subsidie wordt enkel toegekend als er minstens één energiebesparende ingreep is uitgevoerd van alle voorgestelde maatregelen in het kader van een globaal energetisch renovatieproject.
  • De subsidie bedraagt € 125.
  • Het subsidiebedrag wordt verdubbeld als je jouw woning of wooneenheid te huur aanbiedt via een sociale huisvestingsmaatschappij.
  • Je moet de subsidieaanvraag ten laatste zes maanden na de uitvoering van de werken online indienen via onderstaande rode knop. Het gaat om werken die nodig zijn voor de realisatie van minstens één energiebesparende ingreep in de woning.
  • Als een subsidieaanvraag goedgekeurd wordt, zal de uitbetaling uiterlijk één maand later gebeuren.
aanvraag subsidie