wijk-werken

Wijk-werken houdt in dat je als werkzoekende of leefloongerechtigde enkele uren per week klusjes uitvoert bij iemand thuis of in een school, gemeente, ocmw, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. Deze werkervaring kan dan een geleidelijke opstap zijn richting werken op de normale arbeidsmarkt.

Hiervoor gingen we de samenwerking aan met de gemeenten Zandhoven, Wijnegem, Schilde, Ranst en Schelle en met het ocmw-kenniscentrum KINA.

Als wijk-werker mag je maximum 60 uur per maand en 630 uur per jaar klusjes doen, en dit gedurende maximum 12 maanden.

(Werkt je nog als PWA'er, dan geldt deze beperking van 12 maanden niet.)

Om te mogen wijk-werken, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je bent gedomicilieerd in Vlaanderen.
 • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of leefloongerechtigd.
 • Je voelt je niet klaar voor een job in het gewone arbeidscircuit.
 • Je wil je vaardigheden bijschaven.
 • Je kan zelfstandig werken.

Om een wijk-werker in te schakelen, kom je in aanmerking als:

 • privépersoon;
 • gemeente;
 • ocmw;
 • onderwijsinstelling;
 • land- en tuinbouwbedrijf;
 • vzw of niet-commerciële vereniging.

werken als wijk-werker

Als je ingeschreven staat als werkzoekende bij VDAB, neem je contact op met je VDAB-kantoor. Jouw VDAB-bemiddelaar bekijkt dan of dit momenteel de beste stap is voor jouw traject. De bemiddelaar brengt dan de wijk-werker in onze gemeente op de hoogte.

Als je leefloongerechtigde ben, neem je contact op met het ocmw (via de gegevens in het contactblok). Jouw ocmw-bemiddelaar bekijkt dan of dit momenteel de beste stap is voor jou. De bemiddelaar brengt dan de bemiddelaar wijk-werker in onze gemeente op de hoogte.

beroep doen op een wijk-werker

Wil je beroep doen op de helpende handen van een wijk-werker? Dan meld je hier online aan en geef je het klusje in. De wijk-werkoganisator neemt contact met je op om een gebruikersovereenkomst te maken, waarna je inschrijvingsrecht betaalt en wijk-werkcheques kunt bestellen. Neem contact op met onze wijk-werkorganisator voor meer informatie (gegevens in het hoofdstuk 'contact'). 

Je krijgt als wijk-werker € 4,10 per uur. Elk begonnen uur geeft recht op een wijk-werkcheque. Bij een verplaatsing van meer dan tien kilometer, krijg je een verplaatsingsvergoeding. U hoeft op dit inkomen geen belastingen te betalen.

De prijs van een wijk-werkcheque om een wijk-werker bij jou te laten werken bedraagt € 7,45. Enkel voor privépersonen zijn wijk-werkcheques fiscaal aftrekbaar.

 • Melissa Stuyck
  bemiddelaar wijk-werken Zoersel en Zandhoven
  0477 86 08 98
  melissa.stuyck@vdab.be
  www.vdab.be 

 • openingsuren: op afspraak, niet bereikbaar op donderdag en vrijdag.