nachtwinkel of winkel voor telecommunicatie starten/uitbaten

nachtwinkel

Een nachtwinkel is een winkel die geopend is buiten de openingsuren van een tradionele winkel, namelijk 's avonds en 's nachts. Meer concreet is het een winkel die:

 • uitsluitend algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen verkoopt;
 • een winkelruimte heeft van maximum 150 m²;
 • duidelijk de permanente vermelding 'nachtwinkel' draagt;
 • geopend mag zijn tussen 18 en 4 uur.

telecommunicatiewinkel

Een telecommunicatiewinkel is officieel een 'privaat bureau voor telecommunicatie'. Dit is een winkel die niet tot een winkelketen behoort en die simkaarten en/of herlaadkaarten voor een gsm verkoopt. Daarnaast verkopen ze ook smartphones, gsm's en tablets en/of accessoires hiervoor (hoodftelefoon, hoesjes, ...). Soms leveren ze voor deze toestellen ook extra diensten, zoals herstellingen en installaties van software, en/of doen ze dienst als belwinkel.

Elke nachtwinkel of telecommunicatiewinkel in Zoersel heeft volgende vergunningen nodig:

 • vestigingsvergunning: toelating voor het starten van een nieuwe nachtwinkel op een bepaalde locatie, die je aanvraagt bij het openen van een nieuwe winkel.
 • uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten. Deze vergunning is maximaal vijf jaar geldig en moet je daarna vernieuwen. Je hebt je vestigingsvergunning nodig om een uitbatingsvergunning te kunnen bekomen.

procedure

Als je een nieuwe nachtwinkel of telecommunicatiewinkel wilt openen in Zoersel, vraag je een vestigingsvergunning aan via het online formulier (onderstaande rode knop).

Je aanvraag voor een vestigingsvergunning wordt dan voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Zij zal beslissen of de vergunning wordt toegekend. 

De volledige voorwaarden en procedures voor een vestigingsvergunning kan je lezen in dit politiereglement. Wat hier volgt is een beknopte samenvatting.

voorwaarden

Om een uitbatingsvergunning te verkrijgen, worden de volgende componenten onderzocht: 

a) ruimtelijke ligging: je winkel ligt binnen de bebouwde komt op de N12 in Sint-Antonius, op de N14 in Zoersel of op Halle-Dorp in Halle. In de omtrek van 150 meter rondom je winkel is er geen andere bestaande nachtwinkel of telecommunicatiewinkel. Jouw winkel heeft geen voortuin en is ook niet gelegen naast een gebouw dat een voortuin heeft.

b) openbare orde, veiligheid en rust: je winkel mag de openbare orde, veiligheid en rust van de omgeving niet verstoren. 

c) gebouw: je winkel moet gevestigd zijn in een gebouw dat:

 • geen gebreken vertoont die de openbare veiligheid in gedrang kunnen brengen;
 • beschikt over een toegang voor klanten langs de openbare weg;
 • beschikt over openbare parkeergelegenheid vlakbij.

procedure

Als je een nieuwe nachtwinkel of telecommunicatiewinkel wilt openen in Zoersel, vraag je een uitbatingsvergunning aan bij de burgemeester. Dit geldt ook voor de hernieuwing van een bestaande uitbatingsvergunning als de geldigheidsduur is verstreken. Je vraagt deze aan via het online formulier (onderstaande rode knop).
De burgemeester zal na onderzoek van je aanvraag beslissen of de vergunning wordt toegekend. 

De volledige voorwaarden en procedures voor een uitbatingsvergunning kan je lezen in dit politiereglement. Wat hier volgt is een beknopte samenvatting.

voorwaarden

Om een uitbatingsvergunning te verkrijgen, worden de volgende componenten onderzocht: 

a) brandveiligheid: je winkel voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie. Bovendien heb je een verzekering inzake brand en ontploffing en burgerlijke aansprakelijkheid. 

b) financieel onderzoek: u als uitbater en uw winkel hebben geen schulden aan de gemeente.

c) stedenbouwkundig onderzoek: je winkel moet beschikken over de nodige stedenbouwkundige vergunningen.

d) moraliteitsonderzoek: jij als uitbater en je winkel respecteren de regels rond zeden die gelden voor een drankgelegenheid en het verstrekken van sterke drank.

e) hygiëne-onderzoek: jij als uitbater en je winkel respecteren de regels rond hygiëne die gelden voor een drankgelegenheid en het verstrekken van sterke drank.

f) onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: je kunt volgende documenten voorleggen:

 • je beroepskaart;
 • je attest van registratie;
 • jouw toelating en/of erkenning bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;
 • jouw tabaksvergunning van de Administratie der Douane en Accijnzen (als je tabak verkoopt).

geldigheid van de uitbatingsvergunning 

 • De uitbatingsvergunning wordt verleend voor een termijn van maximum vijf jaar. Uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de termijn moet je opnieuw een aanvraag indienen via onderstaande rode knop. Als je niet tijdig hernieuwt, verlies je jouw uitbatingsvergunning. 
 • De uitbatingsvergunning vervalt ook als de nachtwinkel voor een periode van langer dan zes maanden gesloten is.
 • Je uitbatingsvergunning voor jouw bepaalde nachtwinkel kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of een andere winkel.